Skove

Nyborg Kommune har flere dejlige skovområder. Tag ud og nyd naturen på alle årstider og oplev hvor forskellig skoven kan være.

I Nyborg Kommune er der 154 hektar kommunalt ejet skov. Skovarealet er fordelt på 11 mindre skove.

Nyborg Byråd har vedtaget en Naturnær Forvaltningsplan for de kommunale skove gældende i perioden 2017 – 2026.

Se hele planen her

Planen tager stort hensyn til naturen og dyrelivet i skoven. Bl.a. er der udlagt 30 hektar skov som urørt skov og biodiversitetsskov svarende til 20 % af skovarealet. Urørt skov og biodiversitetsskov er områder hvor skoven overlades til sig selv og hvor der ikke fældes træer, drænes mm. Hvor det er muligt søges skovene forynget ad naturlig vej og der anvendes så vidt muligt naturlige danske træarter.

Mange gamle træer lades stå eller ligge på skovbunden til gavn for insekter, svampe og mikroorganismer. Af samme årsag er det ikke muligt at få sankekort til brænde. Det er dog muligt at få tilladelse til tynding i yngre bevoksninger efter skovpersonalets anvisning.

Oversigtskort kommunale skove

Kort over de enkelte skove

Friluftsliv

Skovene har stor betydning for borgernes sundhed og trivsel. Skovene er det naturlige sted at gå, løbe eller cykle en tur, lufte hunden, tage frokostkurven med, nyde foråret og bøgens udspring, planlægge et arrangement eller blot et sted hvor man stresser af og får ro i sjælen.

I flere af skovene er der markerede vandreruter og i Teglværksskoven er der i samarbejde med Nyborg Cykle Klub udlagt et mountainbikespor på ca. 2.4 km.

Områderne med urørt skov og biodiversitetsskov er samtidigt udlagt som stilleområder, dvs. områder som så vidt muligt skal friholdes for aktiviteter.

Det er tilladt at færdes i de kommunale skove hele døgnet også udenfor veje- og stier. Når du er på tur i skoven er det vigtigt at tage hensyn til dyrelivet. Hunde skal holdes i snor bortset fra i Christianslund Skov hvor det er tilladt at have hunden løs såfremt hunden er under kontrol. Gælder dog ikke for strandområdet i perioden 01. april  til 30. september.

For at undgå konflikter mellem flere aktiviteter, kræver arrangementer med deltagelse af flere end 25 personer, kommunens tilladelse.

Kontakt

Vedr. brænde
Vej, Park og Natur tlf. 3016 1405, e-mail: vej-park-natur@nyborg.dk

Vedr. arrangementer m.m.
Natur- og miljø, tlf. 6333 7946, e-mail: teknik-miljoeafdelin@nyborg.dk

Luft din hund uden snor

En hund skal føres i snor eller ledsages af en person som har kontrol over hunden. I naturen skal hunden altid være i snor. Det siger hundeloven og naturbeskyttelsesloven.

En undtagelse er dog på strandbredder, hvor hunden kan løbe frit fra 1. oktober til 31. marts.

Nyborg Kommune har udlagt de kommunale skove Christianslund Skoven, Borgmesterskoven og Reizelskoven som hundeskove. Her kan du, året rundt, lufte din hund uden snor.

Hunden skal dog altid være under kontrol og må ikke være til gene for andre af skovens og strandens gæster.

Husk på, at løse hunde kan skræmme både dyr og mennesker, og være til fare for trafikken. Hunden må ikke løbe ind på privat ejendom. Selv om hunden lovligt kan løbe frit, har ejeren stadig ansvaret for hundens opførsel.

Kortudsnit over Nyborg

Sidst opdateret 18. februar 2021