Smart City i Nyborg Kommune

Med ”Strategi for Smart Nyborg – et smart samfund for borgere, erhvervsliv og besøgende” sætter Nyborg Kommune fokus på smart city.

Strategien sætter den overordnede ramme for kommunens arbejde med Smart City.

Du kan downloade strategien her

Med strategien på plads skal det næste år bruges på, at blive helt konkrete i forhold til, hvad det er for nogle løsninger vi vil arbejde med, for at nå strategiens vision.

Der skal udarbejdes en handlingsplan i første halvår af 2018 og i den forbindelse planlægges der et borgermøde, hvor det skal diskuteres, hvordan Nyborg Kommune kan drage nytte af smarte teknologier.

Hvad er Smart City

”Smart City” er et begreb, der de seneste år har fået megen opmærksomhed både i udlandet og herhjemme. Hovedessensen er, at vi som samfund skal være bedre til at udnytte de muligheder, som moderne teknologi giver. Det kan nemlig både være til gavn for miljøet, kommunens økonomi, erhvervsudviklingen og den enkelte borgers dagligdag.

Smart City i Nyborg Kommune er anvendelsen af data og IT-løsninger, der tilfører værdi til by og infrastruktur til gavn for borgere, erhvervsliv, besøgende og byens effektivitet.

En vision for Smart City

Med det udgangspunkt opstiller byrådet i strategien en vision for kommunens arbejde med Smart City.

Nyborg Kommune vil ved hjælp af Smart City initiativer arbejde for at skabe effektive og attraktive byer og lokalsamfund til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og besøgende med særligt fokus på at

  • Dele data med borgere og erhvervsliv.
  • Mindske ressourceforbruget, bl.a. gennem brugen af sensorer.
  • Optimere trafik- og parkeringssystemer.
  • Skabe interaktive byrum.
  • Understøtte Digitaliseringsstrategiens mål, herunder ved mere digital inddragelse.

Smart City elementer skal bruges til at løse udfordringer og realisere mål på linje med mere konventionelle tilgange – altså som ”endnu et redskab i værktøjskassen”. Målet er derfor ikke at implementere smarte teknologier for teknologiernes skyld, men at skabe livskvalitet og bedre byer og samfund gennem de nye tilgange, som ny digital teknologi og brugen af data muliggør.

Fem temaer hvor energien skal fokuseres

Strategiens overordnede vision konkretiseres inden for 5 temaer, hvor Nyborgs Smart City indsats vil blive koncentreret:

  1. Smart og digital økonomi
  2. Smart miljø og ressourceeffektivitet
  3. Digital inddragelse
  4. Smart hverdag
  5. Smart mobilitet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til strategien er du velkommen til at kontakte projektleder Mikkel Ibsen, e-mail: mii@nyborg.dk, tlf. 6333 6822. 

Sidst opdateret 04. marts 2021