Genbrug af regnvand til husholdning

Man må gerne opsamle regnvand fra tagflader og genbruge det til WC-skyl og til vaskemaskine i boliger.

Sådanne opsamlingsanlæg i eksisterende enfamiliehuse kan udføres uden særlig tilladelse fra bygningsmyndigheden, men det skal være udført i overensstemmelse med den gældende Rørcenteranvisning udarbejdet af Økonomi- Erhvervsministeriet og Miljøministeriet

Rørcenter-anvisning nr. 003

Erhvervs- og Boligstyrelsen og miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece, Fra taget til toilet – om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner.

Se pjecen 'Fra taget til toilet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner' her 

Vandinstallationer samt afløbsinstallationer inde i bygning skal udføres af autoriseret VVS-installatør og afløbsinstallationer i jord og under bygning skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Nye enfamiliehuse omfattet af BR-S 98 kræver etablering af opsamlingsanlæg tilladelse fra bygningsmyndigheden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Alle andre bygninger kræver tilladelse fra bygningsmyndigheden.

Der skal ved alle opsamlingsanlæg være installeret en måler, der registrerer den forbrugte mængde regnvand, da der skal betales vandafledningsafgift af det afledte regnvand, der bliver til spildevand.

 

Sidst opdateret 28. februar 2019