LAR - Lokal afledning af regnvand

Ved LAR-løsninger menes anlæg, hvor du håndterer regnvandet på din egen grund. Der er flere forskellige muligheder for LAR, hvor de mest kendte er faskiner og regnbede.

Når man etablerer LAR-løsninger skal man være opmærksom på, hvor vandet løber hen i en skybruds-situation. Regnvandet skal blive på egen grund, og LAR-løsninger må således ikke give anledning til overfladisk afstrømning til naboer eller vejen. Det er ligeledes ejers ansvar at regnvandsanlægget dimensioneres rigtigt, og at afstandskravene er overholdt.

Hvis der er tale om frakobling af tagvand fra et eksisterende kloaksystem, skal arbejdet udføres at en autoriseret kloakmester jf. gældende lovbekendtgørelse om autorisation af kloakinstallationer.

Er der derimod tale om et isoleret regnvandssystem, fx fra carport, hvor regnvandet ikke er sammenkoblet med kloaksystemet må man gerne selv etablere anlægget.
Teknologisk institut har udarbejdet en Rørcenter-anvisning ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund”, hvor opmærksomhedspunkter, afstandskrav og undersøgelsesmetoder beskrives. Anvisningen findes på Teknologisk Instituts hjemmeside, og kan ses/downloades gratis via nedenstående link:

Rørcenter-anvisninger og rapporter fra Rørcentret

 

Hjemmesiden ”LAR i Danmark” har et Excel-regneark til beregning af dimensionering af de forskellige LAR-løsninger. Nyborg Kommune anbefaler at man sætter værdien for ”Gentagelsesperioden” til 2 år. Ønsker man øget sikkerhed mod overløb kan man øge værdien til 3 eller 5 år. For at man kan beregne dimensionerne af LAR-anlægget kræver det, at man kender jordens ledningsevne.

Dimensionering af LAR-anlæg

I langt de fleste tilfælde er LAR-løsninger en rigtig god ide. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at etablere en LAR-løsning. Problematikkerne kan bl.a. være:

  • Jordbundsforhold, der gør nedsivning næsten umulig
  • Afstand til en vandværksboring eller BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder)
  • Problematiske typer af tagbelægning, der kan give afsmitning til vandet, herunder bl.a. tjærede tage, tagpap etc.

 

Sidst opdateret 13. december 2019