Faskiner

Faskine er en populær LAR-løsning. Ønsker du at etablere en faskine, skal du forinden ansøge om etableringen, og have tilladelse fra Nyborg Kommune.

Faskine er en populær LAR-løsning. Ønsker du at etablere en faskine, skal du forinden ansøge om etableringen, og have tilladelse fra Nyborg Kommune.

Er der tale om et isoleret regnvandssystem, så som carport eller skur, må du gerne etablere faskinen selv.

Hvis der er tale om frakobling af tagvand fra et eksisterende kloaksystem, skal arbejdet udføres at en autoriseret kloakmester jf. gældende lovbekendtgørelse om autorisation af kloakinstallationer.

Vejledningen til undersøgelse af jordbunden og dimensionering finder du på linket herunder.

Dimensionering af LAR-anlæg

Nyborg Kommune har også skrevet ”Vejledning om Nedsivning af regnvand i faskiner”, som kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen.

Ansøgning om faskine sker ved at udfylde den digitale blanket, som du finder på linket herunder:

Ansøgning om etablering af faskine

Ansøgningen skal indeholde et oversigtskort over ejendommen, hvor faskinen er placeret.

Du kan enten tegne faskinens placering digitalt ved hjælp af tegneværktøjerne i Nyborg Kommunes kortinfo eller kortet på GeoFyn og vedhæfte kortet til ansøgningen.

Alternativt kan du printe et matrikelkort over din ejendom ud, indtegne faskinen og vedhæfte kortet til ansøgningen

Nyborg Kommunes Kortinfo

Kort på GeoFyn.dk

Færdigmelding af faskine:

Når faskinen er etableret, skal den færdigmeldes.

Dette gøres ved at udfylde færdigmeldingsskemaet, som findes på linket herunder:

Færdigmeldingsskemaet

Færdigmeldingen skal indeholde en målfast tegning, og skal vise den endelige udformning af anlægget.

Er faskinen etableret af en kloakmester, er det den autoriserede kloakmester der skal færdigmelde faskinen. Har du selv etableret faskinen, færdigmelder du den selv.

Når færdigmeldingen er modtaget, afslutter vi sagen. Afslutning af sager er vigtig ift. eventuelt salg af ejendommen, påbud og ikke mindst BBR-registret.

Sidst opdateret 13. december 2019