Private spildevandsanlæg

Arbejde med spildevandsanlæg på private grunde kræver, at du er autoriseret som kloakmester.

Ansøgninger

Etablering af spildevandsanlæg, kloaktilslutninger, separeringer mv. kræver altid en spildevandstilladelse som gives af kommunen.

Ansøgninger af sådanne anlæg skal ske digitalt og kan udføres fra nedenstående link - fra blanketter klikkes videre på 'Miljø'.

Blanketoversigt

Færdigmeldinger

Som autoriseret kloakmester har du ifølge lovgivningen pligt til at færdigmelde et udført autoriseret kloakarbejde til kommunen.

Det er vigtigt, at du som autoriseret kloakmester altid færdigmelder udført kloakarbejde til kommunen, dels fordi kommunen kan få registreret kloakforholdene rigtigt i BBR-registret på en ejendom. Dette kan have betydning i forhold til et evt. salg af en ejendom, hvor ejendomsmægleren digitalt henter oplysninger direkte fra BBR om bl.a. kloakforhold.
Dels fordi kommune får dokumentation for, at et evt. påbud til grundejeren om ændring af ejendommens kloakforhold har efterkommet påbuddet.

Når du færdigmelder, skal det ske digitalt med NemID.

Du kan færdigmelde på nedenstående link - klik videre på 'Miljø' og brug blanket BYG926_000.

Blanketoversigt

Hvis det er faskiner, du vil færdigmelde brug da blanket BYG927_000.

Sidst opdateret 12. december 2019