Spildevandsplan 2018-2024

Når vandet er brugt forsvinder det ud i kloaksystemet - og dermed ud af vores tanker.

Men der er stadig en lang vej inden det igen ender i naturen, som rent vand - renset for blandt andet fosfor og kvælstof.

Du kan få flere oplysninger om kravene til spildevandsrensning i det åbne land ved at henvende dig til Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 7000.

Spildevandsplan 2018-2024

Byrådet vedtog 30. januar 2018 den endelige spildevandsplan 2018-2024.

Spildevandsplan 2018-2024

Kortopslag med temaer til Spildevandsplan 2018-2024 

Sidst opdateret 09. februar 2020