Kommunale handleplaner - generelt

Her kan du læse nærmere om de kommunale handleplaner, som kommunen har udarbejdet på baggrund af de statslige vand- og naturplaner

Kommunerne har på baggrund af vand- og Natura 2000-planerne, udarbejdet forslag til kommunale handleplaner jvf. Miljømålsloven. Handleplanerne beskriver, hvordan kommunen på et overordnet niveau vil tilrettelægge og gennemføre de beskrevne indsatser i Vand- og Natura 2000-planerne.

Der er udarbejdet én samlet vandhandleplan for hele kommunen, mens der er lavet en handleplan for hvert af de 3 Natura 2000-områder. For Natura 2000-området Kajbjerg Skov er handleplanen udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, der er Natura 2000-myndighed for fredsskovene. Natura 2000-området Søer ved Tårup og Klintholm er udarbejdet sammen med Svendborg Kommune, fordi området er beliggende i begge kommuner. Endelig har Nyborg Kommune udarbejdet en handleplan for Natura 2000-området Østerø Sø på Knudshoved.

Sidst opdateret 01. november 2017