Hjulby Mose vådområde

Nyborg Kommune har, i samarbejde med lodsejerne, Staten og med midler fra Grøn omstilling og EU, genetableret et vådområde ved Vindinge å i Hjulby Mose, beliggende få km nordvest for Nyborg.

På baggrund af lodsejernes positive holdning til projektet, søgte kommunen i  foråret 2011 staten om midler til at etablere et vådområde på ca. 38 ha.

I forbindelse med ansøgningen, er vådområdearealet efter statens ønske blevet justeret, for at opnå en bedre økonomi i projektet. Det af staten endeligt godkendte projekt, omfatter derfor et areal på ca. 28 ha, der årligt vil reducere tilførslen af kvælstof til Holckenhavn Fjord med knap 3.600 kg.

I 2012 blev vådområdet anlagt.

Læs mere om de tekniske detaljer her

Se skilt til etableret vådområde her

 

Sidst opdateret 18. februar 2021