Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose

Nedenfor kan du se hele forundersøgelsen og alle bilag.

Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose (pdf åbner i nyt vindue)

Bilag 1: Oversigtskort - hovedforslaget (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 2: Oversigtskort – alternativt forslag (pdf åbner i nyt vindue) 
Bilag 3: Tekniske anlæg (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 4: Planforhold (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 5: Projekttiltag (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 6: Afvanding - nuværende forhold (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 7: Afvanding - hovedforslag (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 8: Afvanding – alternativt forslag (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 9: Oversvømmelse (pdf åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 07. marts 2021