Vådområdet ved Drejet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Vådområdeprojektet ved Drejet har modtaget midler til forundersøgelse. Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres dræn og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Vådområdet ved Drejet ligger i oplandet til de åbne vandområder i Storebælt som er et sårbart kystområde.

Vådområdeprojektet er på 3,5 ha. Projektet vil kunne etableres ved at omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at omlægge og afskære dræn.  

Oversigtskort over vådområde ved Drejet

Sidst opdateret 19. juni 2019