Genåbning af Refsvindinge Ellinge-Bækken

Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

Læs mere om Den Europæiske Fiskerifond her

Vandløbsprojektet har modtaget midler til realisering af genåbningen fra ovenstående.

Formålet med projektet er at sikre, at flora og fauna kan sprede sig i vandløbet og sikre gode biologiske forhold i vandløbet. Dette er sikret ved, at det rørlagte vandløb er blevet fritlagt og nu ligger som et åbens vandløb med gydemuligheder og levesteder for flora og fauna.

Projektet er lavet i samarbejde med Kerteminde Kommune og lodsejeren. 

Refsvindinge-Ellinge Bækken

 

Sidst opdateret 26. august 2019