Nyborg Kommunes vandhandleplaner

Byrådet har på møde 15. september 2015 vedtaget en samlet Vandhandleplan for Nyborg Kommune.

Vandhandleplan

Det er kommunens opgave at vedtage en handleplan, som prioriterer og beslutter, hvornår de enkelte indsatser skal påbegyndes.

Den kommunale vandhandleplan fastsætter, hvordan byrådet vil realisere de statslige vandplaner og deres indsatsprogram inden for kommunens geografiske område. Den kommunale vandhandleplan indeholder en angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt indsats.

Det kommunale råderum i udfærdigelse af vandhandleplanen er begrænset. Kommunernes opgave i forbindelse med handleplanerne er alene at fastlægge en prioritering af rækkefølgen af den indsats, som skal gennemføres i første planperiode 2009-2015.

Den vedtagne Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune blev vedtaget af byrådet 15. september 2015.

Den vedtagne plan kan se si menuen til venstre under 'Vandhandleplan'.

Sidst opdateret 22. september 2016