Vedligeholdelse af vandløb

Generelt skal alle vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse og vandføringsevne ikke ændres.

Nyborg Kommune vedligeholder det offentlige vandløb i kommunen. For hvert offentligt vandløb er der udarbejdet et regulativ.

(Alle Nyborg Kommunes vandløbsregulativer forefindes endnu kun i papirudgaver i Teknik og Miljøafdelingen - interesserede kan se disse ved henvendelse).

I regulativerne er anført hvordan vedligeholdelsen skal ske (tidspunkt, metode, bredde på strømrende m.v.) Bredejere og brugere af tilstødende arealer til de offentlige vandløb skal acceptere, at der udføres det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter dog ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger.

Vedligeholdelse af private vandløb påhviler bredejerene.

Sidst opdateret 01. november 2017