Aktuelle vejmeldinger

Hvor er der vejarbejde i Nyborg Kommune?

Et vejskilt der signalerer vejarbejde

Læs om vejarbejder i Nyborg Kommune, som kan have betydning for dig som trafikant.

Vi opfordrer til, at trafikanterne viser hensyn til hinanden og til dem der arbejder på og ved vejene.

Afspærring af dele af indre by i forbindelse med filmoptagelser 27. og 29. marts 2019 

For generel trafikinformation besøg www.trafikken.dk

Nyborg Forsyning & Service A/S

Her kan du se hvilke igangværende projekter NFS udfører pt.

Sidst opdateret 20. marts 2019