Aktuelle vejmeldinger

Hvor er der vejarbejde i Nyborg Kommune?

Et vejskilt der signalerer vejarbejde

Læs om vejarbejder i Nyborg Kommune, som kan have betydning for dig som trafikant.

Vi opfordrer til, at trafikanterne viser hensyn til hinanden og til dem der arbejder på og ved vejene.

Spærring af indre by i forbindelse med Kulturnatten 24. maj 2019

Spærring af Lindealleen til og med 25. maj 2019

Spærring af Svanedamsgade 30. maj 2019 kl. 15-17

For generel trafikinformation besøg www.trafikken.dk

Nyborg Forsyning & Service A/S

Her kan du se hvilke igangværende projekter NFS udfører pt.

Sidst opdateret 21. maj 2019