Asfaltarbejde på Vindingevej

I perioden onsdag 29. april til torsdag 7. maj vil der i 5 dage blive arbejdet på at lægge nyt asfaltslidlag ud på Vindingevej grundet sporkøring på store dele af strækningen.

Der opsættes omkørsel.

Strækningen kan ses på kortudsnit her

Strækningen forløber sig fra krydset ved Dyrehavevej og ca. 150m før krydset ved Ladegårdsvej.    

Der arbejdes følgende 5 dage:

Onsdag 29 april fræses vejen. Vindingevej spærres mellem kl. 9.00 – 18.00  

Torsdag 30 april fræses vejen. Vindingevej spærres mellem kl. 8.00 – 15.00  

Tirsdag 5 maj udlægges nyt slidelag. Vindingevej spærres mellem kl. 6.30 – 18.00   

Onsdag 6 maj etableres opkørselsramper. Vindingevej spærres ikke. Entreprenøren arbejder i den ene side af vejen og kan passeres.

Torsdag 7 maj optegnes kørebanen. Vindingevej spærres ikke. Entreprenøren arbejder på vejen og kan passeres.  

Speciel meddelelse er sendt af Colas A/S til beboerne på strækningen.

Sidst opdateret 29. april 2020