Revneforsegling på Skellerupvej

Fra onsdag 25. marts til onsdag 1. april vil Skellerupvej blive revneforseglet.

Der opsættes lysregulering under arbejdet, og Skellerupvej vil derfor være farbar.

Strækningen kan ses på nedenstående kortudsnit og forløber sig ca. fra krydset Skellerupvej/Hindemaevej til Skellerupvej 21.

Se kort over strækningen her

Vi beklager de gener, arbejdet vil medføre.

Teknik- og Miljøafdelingen 

Baggrund

I sensommeren 2018 blev der på en strækning på ca. 100 meter udført et forsøg, hvor man blandt andet lagde et net ned på hele forsøgsstrækningen. I asfaltbudgettet for 2020 var der for de resterende ca. 1500 meter, sat penge af til samme løsning som på forsøgsstrækningen.

Men i januar 2020 observeres der skygger, som indikerede begyndende revnedannelse på forsøgsstrækningen. På den baggrund blev det valgt at revneforsegle vejen i stedet for. Ved revneforsegling forsegler man revner med en masse, så vandet ikke længere kan sive ned til underlaget. Når vand løber ned til underlaget formindskes både bæreevnen og levetiden. Ved revneforsegling forlænges levetiden derimod.

En 100 % sikker løsning, som vil løse problemet på de ca. 1600 meter af Skellerupvej, vil indebære at asfalten fjernes, de underliggende betonplader brydes op i småstykker, og efterfølgende etableres nyt bære- og slidlag i asfalt. Dette vil koster ca. 6 mio. kr., hvilket cirka svarer til hvert års asfaltbudget for hele kommunen.

Vi er fuldt ud klar over, at Skellerupvej ikke er optimal, hvilket også er grunden til, at der hele tiden arbejdes på at finde nye løsningsmuligheder sammen med asfaltentreprenøren, som kan afhjælpe problemerne.

Sidst opdateret 25. marts 2020