Beskæring af beplantning og renholdelse af kommunens veje

Vær med til at holde din by pæn og ren til glæde for dig selv og dine omgivelser og for at sikre trafiksikkerheden.

Når alting vokser...
Hække, buske og træer langs veje og stier pynter, men af hensyn til trafiksikkerheden skal de klippes og beskæres.

Hvad gør kommunen?

Kommunen renholder og ukrudtsbekæmper alle kørebaner på offentlige veje, samt alle offentlige stier og pladser.

I den indre by af Nyborg, samt dele af byerne Ørbæk og Ullerslev, renholdes efter principperne i ”Ren by”.

Uden for by og bymæssig bebyggelse foretages alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse, bortset fra parkering-, rastepladser o. l. Fælleshegn klippes én gang årligt og græsrabatter slås to gange årligt.

Hvad skal grundejerne gøre?

Grundejere ved offentlige veje og stier, med adgang til disse, skal renholde og ukrudtsbekæmpe fortovet ud for ejendommen. Ved privat fællesveje eller stier skal grundejerne renholde og ukrudtsbekæmpe både kørebane, fortov og sti ud for ejendommen.

Beplantning

Som grundejer er du forpligtet til at holde beplantningen ud mod veje, cykelstier, fortove og stier beskåret og klippet således det ikke er til gene for færdselen eller vejenes istandsættelse.

Du skal også klippe så færdselstavler, vej- og gadenavneskilte o. l. er synlige.

Hvor meget skal klippes?

Træer, buske og hække skal beskæres således:

Skitse med vejledning om beskæring af beplantning

 

Hjælp til dem, der hjælper dig

Det kan være besværligt – ofte direkte farligt – at være renovationsarbejder, postbud eller fra hjemmeplejen så husk det er altid grundejernes eget ansvar at holde indkørsler, trapper m.m. til den enkelte ejendom i ordentlig stand. På den måde opnår du at modtage post, få afhentet renovation og få hjælp fra hjemmeplejen.

Tænk på din skraldemand…

Husk at der altid er følgende krav til adgangsvej og placering:

  • adgangsvejen ind til affaldsbeholderen/stativet skal have et fast og jævnt underlag af fliser, asfalt eller lignende
  • vejen fra affaldsbeholderen/stativet til renovationsbilen må højest være 30 meter
  • på hele adgangsvejen skal der være en frihøjde på 2 meter og en bredde på 1 meter
  • låger og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Affaldsbeholderen/stativet skal stå på fast underlag der skal være frit omkring affaldsbeholderen/ stativet og god belysning

Se regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse her

Hegnsyn

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag.

Læs mere om Hegn og et godt naboskab her

Sidst opdateret 03. marts 2020