Telekørsel

Alle borger i Nyborg Kommune – udenfor Nyborg by – kan benytte sig af telekørsel, som typisk foregår i en bil af personbilstørrelse.

Der er 2 former for telekørsel – Tele-Basis og Tele-Pendler.

Tele-Basis:

Nyborg Kommune er inddelt i 4 teleområder: 

område 1 - den vestlige del af Ørbæk, 

område 2 – den østlige del af Ørbæk, 

område 3 - Ullerslev og 

område 4 - Nyborg ex. Nyborg by.

Kørsel bestilles senest 2 timer før, du skal køres. Du skal ringe til 6311 2255 i tidsrummet kl. 7-21, eller du kan bestille via
FynBus.dk/flexbestilling
Bestillingscentralen arrangerer din rejse og fortæller dig, hvornår du skal være klar til afhentning. Husk at oplyse til bestillingscentralen, hvis der anvendes gyldigt periodekort.

Du vil blive afhentet ved din gadedør på det aftalte tidspunkt. 

Det er muligt at køre i følgende tidsrum:

På skoledage i tidsrummet kl. 9-14 og igen mellem kl. 17-23.

På skolefridage i tidsrummet kl. 7-23.

Lørdag, søndag og helligdage i tidsrummet kl. 9-18.

Priser pr. person:

Det koster 25 kr. for kørsel i ét område, 40 kr. for kørsel i to områder og 50 kr. for kørsel i tre områder. Både område 1 og område 2 kan køre til og fra Ørbæk by for 25 kr. Børn under 16 år rejser til halv pris.

Der købes kontantbillet i vognen, og der kan benyttes gyldigt rejsekort pendler/ pendler kombi. Der kan til gengæld ikke benyttes skolekort, ungdomskort eller rejsekort (personligt, flex og anonymt).

For at undgå, at der køres parallelkørsel med faste planlagte busruter, kan man ikke bestille telekørsel, såfremt der er bustilbud med timedrift eller højere frekvens, og busløsningen tilgodeser rejsens start- og slutrejsemål. Der er vedtaget et afstandskriterie på 1 km til ordinær busrute.

Se mere om telekørsel 

Tele-Pendler:

Der tilbydes kørsel på hverdage i tidsrummet 5.30-23.00, dog ikke 24. december og 31. december. Man transporteres typisk til regionale og lokale busruter. Kørslen skal være tilbagevendende og aftalt på forhånd, men det behøver dog ikke være kørsel på alle dage i ugen.

Bestilling af abonnement i Tele-Pendler skal foretages senest 5 dage før første kørsel. Bestilling skal ske til mail flextrafik@fynbus.dk eller på tlf. 6311 2255.

Ved Tele-Pendler er man sikret korrespondance med anden kørsel på bestemt tidspunkt.

Der benyttes rejsekort pendler, pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller ungdomskort, som betaling for kørslen. 

Der kan opkræves gebyr for forgæves kørsel i Tele-Pendler, såfremt der ikke er sket afmelding af en planlagt tur.

Se mere på FynBus hjemmeside

Sidst opdateret 20. september 2018