Parkering

I Nyborg Kommune er der betalingsfri zone overalt.

På kortet nedenfor kan du se, hvor du har mulighed for at parkere i Nyborg indre by og hvor længe.

Parkering i Nyborg indre by 

Parkeringsbekendtgørelse for Nyborg Kommune 

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92 C, stk. 4 samt vejlovens § 107, stk. 2 bekendtgøre Nyborg kommune, A/S Storebæltsforbindelsen og Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark, med samtykke fra Politidirektøren for Fyns Politi, herved følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Nyborg Kommune for gade, vej, plads eller lignende, der er åben for almindelig færdsel:

§ 1

Ved parkeringsplads forstås, i denne bekendtgørelse, de i henhold til ”Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning” afmærkede parkeringspladser samt steder, der på anden måde er indrettet eller afmærket til parkering.

§ 2

På vej (gade eller plads, herunder parkeringsplads) er det forbudt at parkere frakoblede påhængsredskaber, sættevogne, campingvogne, traktorer, motorredskaber eller havarerede køretøjer i mere end 12 timer.
Stk. 2: Biler hvis totalvægt overstiger 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), samt påhængsredskaber med totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i tidsrummet mellem kl. 19 og kl. 07 med mindre det ved særlig bekendtgørelse er tilladt på bestemte veje og pladser.

§ 3

De begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning, ændrer ikke ved de i denne bekendtgørelse indeholdte bestemmelser.

§ 4

På veje, hvor der er etableret tidsbegrænset parkering, er køretøjer forsynet med en af Nyborg kommune udstedt gyldig tilladelse til området fritaget for tidsbegrænsningen. (Der gives kun midlertidige tilladelser og de gives til f.eks. håndværkere og ved flytning o.lign./præciseret administrativt jan. 2012).
Tilladelsen skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller fordørenes ruder, og den skal tydeligt kunne læses udefra.

§ 5

For overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges en afgift i medfør af færdselslovens § 121.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2010. Samtidig ophæves ”Lokalbekendtgørelse om parkering i Ørbæk by” af 20. februar 2001, ”Bekendtgørelse om parkering i Nyborg kommune” af 1. april, 2003 samt ”Bekendtgørelse om parkering i Ullerslev kommune” af 1. marts, 2001.

Bekendtgørelse om tung parkering

De i bekendtgørelsen om parkering i Nyborg kommune §2, stk. 2 nævnte køretøjer kan i Nyborg kommune i tidsrummet mellem kl. 19 og kl. 07, parkeres flg. steder, strækninger og områder vil være markeret med tavler:

Nyborg

Delfinvej, Landrovej, hjørnet af Frisengårdsvej og Skaboeshusevej, Langelandsvej, Falstervej og Østerdam.

Ørbæk

På Ringvej og parkeringsplads langs Fåborgvej (rute 8) syd for Ørbæk.

Ullerslev

Bag forsamlingshuset ved Odensevej nr. 44 (landevej 703) på den afmærkede plads.

Sidst opdateret 15. februar 2016