Private veje og private fællesveje

Der findes forskellige former for private veje og private fællesveje.

Offentlig vej

En vej, der er åben for almindelig færdsel og som administreres af staten eller en kommune i medfør af lov om offentlige veje.

Privat fællesvej

En vej, der ikke er en offentlig vej, men som fungerer som færdselsareal for en eller flere andre ejendomme end den, som vejen ligger på. Private fællesveje administreres i medfør af Lov om private fællesveje. Der skelnes mellem private fællesveje på landet og i byområder, herunder sommerhusområder.

Se svar på de ofte stillede spørgsmål omkring private fællesveje her

Se svar på de ofte stillede spørgsmål omkring vedligeholdelse og istandsættelse af private fællesveje her

Privat vej

En vej, som kun betjener ejerens ejendom.

Se svar på de ofte stillede spørgsmål omkring private veje her

Vejret

Retten til at benytte en privat vej. Vejret opnås ved 1. at vejen er den eneste adgangsvej til matriklen. 2. at vejretten er tinglyst i en servitut. 3. at vejretten er givet på baggrund af en anden privatretlig aftale. Kommunen har ikke myndighed til at give vejret eller fratage denne.

Vejberettiget

Indehaver af en vejret.

Forsvarlig stand

Vejen vurderes efter art og omfang af vejens brug. Dvs. at en grusvej på landet med to vejberettigede ikke nødvendigvis skal have samme stand som en villavej i byen, hvorpå der færdes både gående og cyklende.

Vejsyn

Besigtigelse af en privat fællesvej/sti af kommunen med henblik på at fastlægge behovet for istandsættelse og fremtidig fordeling af vedligeholdelsesudgiften herfor.

Sidst opdateret 15. oktober 2016