Private fællesveje

Hvem må køre på en privat fællesvej?

For at måtte køre på en privat fællesvej, skal man have en vejret. En vejret opnås på forskellig vis.

  1. En grundejer har automatisk vejret til en privat fællesvej, hvis denne er den eneste adgangsvej fra grunden til offentlig vej. Hvis man har ret til kørende færdsel, fordi den private fællesvej er eneste adgangsvej til offentlig vej, har man ikke automatisk ret til også at parkere på den private fællesvej.
  2. Vejejeren kan give vejret. Det afhænger af aftale, om vejretten indebærer ret til gående færdsel, kørende færdsel og parkering.
  3. Vejret er givet ved servitut eller anden form for skriftlig eller mundtlig aftale.

Parkering, oplag og anden brug af vejen forudsætter særlig aftale med vejejeren.

Kommunen kan som vejmyndighed ikke fortolke omfanget af vejrettigheder. Det er kun domstolene, der kan afgøre uenigheder om omfanget af en vejret.

Må jeg opsætte et skilt på en privat fællesvej?
På landet kan vejejeren opsætte uautoriserede skilte uden tilladelse. Politiet skal godkende opsætning af autoriserede færdselstavler, og politiet kan forlange uautoriserede skilte fjernet, hvis færdselsmæssige grunde tilsiger dette, jf. færdselslovens § 97, stk. 2.

I bymæssige områder og i sommerhusområder kan vejejeren kun opsætte skilte efter forudgående  tilladelse fra kommunen og politiet.

Sidst opdateret 18. oktober 2016