Private veje

Hvem må benytte en privat vej?

Som udgangspunkt, er det vejejeren der må bestemmer, hvem der må benytte hans vej. Det er tilladt at færdes på private veje på landet, der henligger som selvstændige færdselsarealer, hvis der ikke er skiltet med, at kørsel er forbudt.

Såfremt der er skiltet med al færdsel forbudt, kan dette jf. mark- og vejfredslovens § 17 straffes med bøde. I naturbeskyttelseslovens § 26 er det dog fastsat, at færdsel til fods og på cykel på private veje på landet kun må forbydes af vejejeren, hvis færdslen er til gene for erhvervsdrivende udnyttelse af ejendomme eller hvis færdslen generer privatlivets fred.

Må jeg opsætte et skilt på min private vej?
Ja – vejejeren kan opsætte skilte på private veje uden forudgående tilladelse. Færdselsloven gælder ikke for veje, der alene benyttes af ejendommen, hvorpå vejen ligger.
På landet kan kommunen dog modsætte sig skiltning, der begrænser gående, cyklende og ridende færdsel på gennemgående veje, jf. naturbeskyttelsesloven § 26, stk. 3.

Sidst opdateret 18. oktober 2016