Tilladelse til parkering og kørsel

Skal du køre, parkere eller læsse varer af eller på, hvor du normalt ikke må, kan du søge en tilladelse. Dette er en dispensation fra de almindelige færdselsregler.

Hvis du har brug for en parkerings- eller en kørselstilladelse, så kan du kontakte Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 7050.

Tilladelsen er gratis.

Tilladelsen er ikke personlig, men gælder for det køretøj, du ansøger til.

Inden du udfylder en ansøgning, er det vigtigt, at du har læst retningslinjerne nedenfor.

Retningslinjer for dispensation til at parkere

Parkeringsdispensation kan udstedes til at parkere eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der normalt ikke må parkeres som fx gågader.

Parkeringsdispensation kan kun udstedes til firmabiler (biler registreret som erhvervskøretøj), hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendigt for, at arbejdsopgaven kan udføres.

Det kan eksempelvis være til:

 • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler o.l.).
 • Flyttebiler (dog også privatbil m/trailer ifm. med flytning).
 • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen.
 • Pressevogne (TV, radio m.v.).
 • Enkeltstående offentlige arrangementer.

Parkeringsdispensation kan kun udstedes:

 • Til enkeltstående arbejdsopgaver
 • For max. èn måned ad gangen (ved større opgaver)
 • Ved standsningsforbud med politiets samtykke

Parkeringsdispensation kan ikke udstedes:

 • I reklameøjemed
 • Som generel dispensation for parkering

Retningslinjer for dispensation til kørsel

Kørselsdispensation kan udstedes til kørsel med firmabil i gågaden, såfremt en arbejdskørsel ikke kan udføres inden for det tidsrum, hvor varekørsel er tilladt.

Kørselsdispensation kan eksempelvis udstedes til:

 • Håndværkere (ifm. Renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.).
 • Flyttebiler(dog også privatbil m/trailer ifm. flytning).
 • Akutte arbejdsopgaver.
 • Enkeltstående offentlige arrangementer.
 • Kørsel med handicappede – herunder hyrevogne.

Generel kørselstilladelse kan eksempelvis udstedes til:

 • Kørsel – over kortest muligt strækning – til personer, der kan dokumentere, at de har råderet til en bestemt p-plads, hvortil der kun kan køres via gågade.

Generel kørselsdispensation udstedes ikke til:

 • Varekørsel uden for den tilladte tidszone for varekørsel.
 • Kørsel til læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling.

Særlige forhold vedr. akut kørsel

Der kan forekomme situationer, som kræver øjeblikkelig indsats og hvor det tidsmæssigt ikke er muligt at indhente dispensation fra kørsels/parkeringsbestemmelserne. Det kan fx være et sprunget vandrør i en ejendom i gågaden hvor der skal indhentes dispensation for at køre fra/til og evt. parkere ved.

Er der behov for særlig akut kørsel/parkering i område, hvor det ikke er tilladt (eller uden for det tilladte tidsrum), skal der inden kørsel gives telefonisk besked til Fyns Politi på tlf.nr. 114, som ved efterfølgende kontrol, kan kræve dokumentation for det akutte arbejdes udførsel. Hvis et køretøj bliver pålagt en p-afgift grundet arbejde, vil der skulle fremlægges dokumentation for arbejdets udførelse.

Hvad ansøgningen skal indeholde

Ansøgning skal indeholde oplysninger om:

 • Firmanavn/navn og adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Sted for dispensation (vej-/gadenavn og husnr.)
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e og klokkeslæt for dispensation)
 • Anledning (arbejdsopgavetype)

Tilladelsen modtages via din e-mail, som en vedhæftet fil, og skal anbringes synligt bag frontruden i det pågældende køretøj.

Konstateret misbrug eller ukorrekte oplysninger ifm. erhvervelse af en parkerings- eller kørselsdispensation kan medføre parkeringsafgift samt en inddragelse af dispensationen med øjeblikkelig virkning.

Sidst opdateret 07. januar 2019