Byggetilladelser

Ethvert byggeri skal godkendes af kommunen. Send en byggeansøgning i god tid inden du skal i gang med at bygge.

Det er Teknik- og Miljøafdelingen, der administrerer byggelovgivningen, og her kan borgere og virksomheder få hjælp og vejledning i forbindelse med et byggeprojekt. 

Bygningsreglement BR18:

Bygningsreglement BR18 trådte i kraft 1. januar 2018.

Inden ansøgning om byggetilladelse

Hvis dit private eller din virksomheds projekt synes svært at gennemskue i forhold til en ansøgning om byggetilladelse, eller du er i tvivl om noget, så kontakt os for et forhåndsdialogmøde, inden du sender ansøgningen til Byg og Miljø. Så kan vi få en snak om muligheder og nødvendigt materiale til ansøgningen. Det kan spare både dig selv og os for unødig forsinkelse af sagen.

Søg byggetilladelse

Du søger byggetilladelse ved at sende en ansøgning (tryk på "Søg byggetilladelse og nedrivning" under selvbetjening til højre) vedhæftet en beskrivelse af byggeriet, med tegninger, optegnet målfaste og målsatte, der viser hvad, hvor og hvor meget der skal bygges, samt beskrive hvilke materialer og konstruktioner der anvendes.

Ved mindre byggerier f.eks. garager, carporte, udhuse m.v. kan du måske selv udføre det nødvendige tegningsmateriale. Ved parcelhusbyggeri, tilbygninger m.m., skal du normalt søge professionel rådgivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen.

Sidst opdateret 23. april 2019