Gebyrer og sagsbehandlingstider

Gebyrbestemmelser og sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling.

Gebyr 

Nyborg Kommune har fastsat følgende bestemmelser for opkrævning af gebyr for byggetilladelser jævnfør byggelovens § 28 stk. 1.

Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling 2019

Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling 2020

Sagsbehandlingstider

Vi arbejder hele tiden på, at have så korte sagsbehandlingstider som muligt. 

Sagsbehandlingstiden ligger  i øjeblikket højt på 6 – 12 uger afhængig af sagstype og kompleksitet. Det er bl.a. derfor besluttet, at byggesager lukkes 3 uger efter der er anmodet om supplerende materiale, hvis der ikke er modtaget det udbedte materiale. Det har betydning for den måde sagsbehandlingstiden opgøres på i Byg og Miljø og at vi kan koncentrere os om den løbende sagsbehandling.

Samtidig ændres telefontid for byggesagsteamet til 2 timer dagligt +  2 timer torsdag eftermiddag, og der holdes fortsat lukket for telefoner onsdag.

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00-11.00.
  • Onsdag lukket.
  • Torsdage tillige kl. 14.30-16.30

De daglige åbningstider for fremmøde er stadig gældende.

Sidst opdateret 13. december 2019