Renovering og ombygning af gamle huse

Skal du renovere facade, udskifte vinduer eller andre arbejder på en bevaringsværdig bygning?

Hvis du ejer et bevaringsværdigt hus eller du bor i et særligt historisk område f.eks. Nyborg bykerne eller området med fængselsboligerne, skal du være særligt opmærksom på, at det kan forudsætte kommunens tilladelse at foretage renovering af facaden, herunder skiltning, udskiftning af tag, vinduer og døre eller lignende ændringer.

I Nyborg Kommune ønsker vi, at arbejde for at bevare de bevaringsværdige huse. Der er udarbejdet en SAVE-registrering, hvor de bevaringsværdige bygninger er registreret med bevaringsværdier 1 - 9 på Slots- og Kulturstyrelsens liste over fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. De bygninger, der er registreret med høj bevaringsværdi 1 - 4 er endvidere udpeget i kommuneplanen som bygninger, der skal beskyttes.

Ved ombygning og renovering er der god mulighed for at forbedre bygningens arkitektoniske kvalitet og bevaringsværdi ved at udføre arbejdet rigtigt med de rigtige materialer. Der kan også være risiko for at forringe de selvsamme værdier ved forkert udført arbejde med ukorrekte materialer og et muligt tab i bygningens historiske og arkitektoniske kvalitet med fald i bevaringsværdien til følge.

Kontakt derfor gerne Teknik- og Miljøafdelingen for vejledning.

I forbindelse med udarbejdelse af slotsprojektet og Nyborgs ambitioner om at komme på UNESCO’s Verdensarvsliste er det vigtigt at understøtte bygningernes bidrag til de kulturhistoriske og arkitektoniske fortællinger i byen.

Enkelte bygninger i Nyborg Kommune er fredet og mange er sikret gennem bevarende lokalplaner og særlig udpegning i kommuneplanen. Renovering og ombygning skal ske i respekt for opførelsestidspunktets arkitektur, materiale- og farvevalg, så bygningens bevaringsværdi ikke forringes.

Husk at tjekke om din ejendom er omfattet af en lokalplan og om der er fastlagt bestemmelser om bevaring.

Nyttige links

Kommuneplan 2017
- Hvad gælder for mig, hvor du kan skrive din adresse og få oplysninger om evt. lokalplan og bevaringsværdier på din ejendom.

Slots- og kulturstyrelsens liste over fredede og bevaringsværdige bygninger 


Sidst opdateret 02. februar 2021