Ejendomsskattebillet

En ejendomsskattebillet er en årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom.

Ejendomsskattebilletten udsendes ca. 1. februar 2019. Hvis ejendomsskatten ikke er tilmeldt til betalingsservice, vil indbetalingskort blive fremsendt ca. 14 dage før forfald.

Hvis du er fritaget for modtagelse af digital post, vil du modtage ejendomsskattebillet som brev i perioden 25. januar til 5. februar 2019.

Om Digital Post for virksomheder og foreninger læs mere på www.virk.dk

Læs her om fritagelse for Digital Post

Rater

Ejendomsskatten for 2019 er delt op på 2 rater:

1. rate forfalder pr. 1. marts 2019 med sidste rettidige betalingsdato 1. marts 2019
2. rate forfalder pr. 1. september 2019 med sidste rettidige betalingsdato 2. september 2019

Betaling af ejendomsskatten kan ske sådan

  1. Via betalingsservice
    Er betalingen tilsluttet betalingsservice, vil der ikke blive fremsendt indbetalingskort.
  2. Ønskes betalingsservice
    Ønsker du fremover at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med de fremsendte indbetalingskort, eller tilmelde betalingen via netbank. PBS.nr., deb.gr.nr. og kundenummer fremgår af det fremsendte indbetalingskort.
  3. Via de fremsendte indbetalingskortkort 
    Ved betaling i Netbank, bedes du anvende læselinien på det udsendte indbetalingskort for pågældende rate og år.

Ved for sen indbetaling

Få mere information om renter og gebyr her

Beløb vedr. indefrysning af del af ejendomsskatten 

Folketinget har i april 2018 ændret ejendomsskatteloven for de ejendomme, som har en stigning i ejendomsskatten i forhold til 2017. Loven er gældende for årene 2018-2020.

Betingelserne fremgår af lovens kapitel 2

Få information om den midlertidige indefrysningsordning her

Grundskyld

Få information om grundskyld her 

Bidrag

Skorstensfejer

Få mere information om skorstensfejergebyr og skorstensfejning her 

Renter/gebyr

Spørgsmål rettes til opkrævningsafdelingen i Borgerservice på tlf. 6333 7019.

Jordflytningsgebyr

Opkræves jf. Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune. Gebyret er kr. 16 for året 2019.

Få mere information om forurenet jord her

Rottebekæmpelse

Opkræves som 0,079 0/00 af ejendomsværdien.

Få mere information om rottebekæmpelse her 

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, eller ønsker du oplyst ejendomsværdien eller grundværdien på din ejendom, kan du ringe til Tina Kromann tlf. 6333 7943 eller Ulla Pedersen tlf. 6333 7115 eller du kan skrive til mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Har du derimod spørgsmål til selve beregningen af ejendomsværdien eller grundværdien, herunder evt. klage over samme,  skal du kontakte SKAT på tlf. 7222 2826 eller på SKAT's hjemmeside.

www.skat.dk

Du kan se mere om skat af ejendom på www.borger.dk

Sidst opdateret 04. marts 2019