Bekendtgørelsen

Offentlig bekendtgørelse om forlængelse af fleksibel udlejning i Sprotoften 1 – 62, 5800 Nyborg.

Udlejningsregler

Alle lejemål bliver udlejet efter venteliste. AB Sprotoften har indgået en aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Ordningen er trådt i kraft pr. 1 januar 2012 og gældende for afd. 1 jfr. vores helhedsplan.

De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:

1. Fast tilknytning til arbejdsmarkedet, minimum 25 timer ugentligt.

2. Seniorer 55+.

3. Nyligt fraskilte - op til et år efter skilsmisse.

Desuden gælder at hver 4. ledige bolig bliver tilbudt kommunen jf. almenboliglovens § 59 stk. 1

Aftalen er vedtaget af Nyborg Byråd den 26.05.2015 og er gældende for en 4. årig periode jf. almenbo-liglovens § 60.

Sidst opdateret 01. juni 2015