Bekendtgørelsen

Offentlig bekendtgørelse om forlængelse af fleksibel udlejning i Sprotoften 1 – 62, 5800 Nyborg.

Udlejningsregler

Byrådet har 25. februar 2020 godkendt, at Andelsboligforeningen Sprotoften forlænger perioden med anvendelse af fleksibel udlejning i afd. 1- Sprotoften 1 – 62 for en ny 4 årig periode jf. almenboliglovens § 60.

De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:

  1. Fast tilknytning til arbejdsmarkedet, minimum 25 timer ugentligt.
  2. Seniorer 55+.
  3. Nyligt fraskilte - op til et år efter skilsmisse.

Desuden gælder at der stilles de boliger til rådighed som kommunen anmoder om jf. almenboliglovens § 59 stk. 2.

Sidst opdateret 03. marts 2020