Civica

Civica afd. 54 har boliger på Løbegangen 1-27 og 2-32, Jagtenborg, 5800 Nyborg.

Nyborg Kommunes Økonomiudvalg har 21. oktober 2019 godkendt, at samtlige familieboliger udlejes med fortrinsret til ansøgere, som allerede er bosat i boligafdelingen.

Beslutningen er taget bl.a. med henvisning til udlejningsbekendtgørelsens § 7 og almenlovens § 60. 

Dialogmøder

Der afholdes ikke dialogmøder Civica. Der er ikke et lovkrav om, at referater fra møder med Civica lægges her på hjemmesiden, idet de har hjemsted i Odense Kommune.

Sidst opdateret 19. februar 2020