Fyns almennyttige Boligselskab (FaB)

Fyns almennyttige Boligselskab afdeling 06 – Lervadparken, afdeling 46 – Nyborg, afdeling 47 – Langtved/Ullerslev, afdeling 72 – Hindemaevej, afdeling 77 – Grivsholm, afdeling 80 – Kirsebærhaven, afdeling 81 - Kirkebakken.

Nyborg Kommunes Økonomiudvalg har 20. januar 2020 godkendt, at FaB’s samtlige familieboliger beliggende i Nyborg Kommune udlejes med fortrinsret til ansøgere, som allerede er bosat i samme boligafdeling.

Beslutningen er taget bl.a. med henvisning til udlejningsbekendtgørelsens § 7 og almenlovens § 60.

Dialogmøder

Der afholdes ikke dialogmøder FaB. Der er ikke et lovkrav om, at referater fra møder med FaB lægges her på hjemmesiden, idet de har hjemsted i Odense Kommune.

Sidst opdateret 19. februar 2020