Kort og GIS

GIS-systemet giver mulighed for at søge i kommunens Geografiske Informations System, hvor du kan hente oplysninger om fx ejendomme i Nyborg Kommune

I systemet er der er link til blandt andet vedtagne lokalplaner, byplanvedtægter, grundkort, matrikelkort og forskellige institutioners hjemmesider. Du kan også finde de temaer, som amtet tidligere administrerede på natur- og miljøområdet.

Som baggrundskort til de valgte temaplaner, kan du vælge de nyeste luftfotos med eller uden højdekurver/matrikelkort – du kan også vælge ældre luftfotos helt tilbage fra 1954.

Klik her for at få adgang til Nyborg Kommunes GIS-kort

Flere kort

Skråfotos for hele Danmark
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/ 

Kortoplysninger og luftfotos for hele Fyn:
www.geofyn.dk 

Kort over naturobservationer i Nyborg Kommune:
Naturbasen

Gamle billeder fra luften af større gårde og ejendomme på Fyn:
www.kb.dk/danmarksetfraluften

Oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger:
www.kulturarv.dk/fbb/

Sidst opdateret 19. juli 2021