Råd og nævn

Huslejenævnet

Træffer afgørelse ved uenighed mellem lejeren og udlejeren, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Huslejenævnet

Beboerklagenævnet

Træffer afgørelse ved uenighed mellem lejeren og boligorganisationen, når lejemålet er i den almennyttige sektor.

Beboerklagenævnet

Sidst opdateret 07. januar 2016