Salg af storparcel beliggende Spurvevej 34 i Ørbæk

Storparcellen, matr. nr. 5 gc Ørbæk by, Ørbæk, er på 10.554 m2 og sælges af Nyborg Kommune for en mindstepris på 1.424.790 kr. inkl. moms.

Grunden er dejligt beliggende i område tæt på marker, og hvor der i forvejen er tæt-lav byggeri samt parcelhuse. 

Udarbejd et skitseprojekt og beskrivelse for udnyttelse af grunden og vær med i budrunden. Arealet er ifølge lokalplan nr. B51.22.02 Boligområde ved Birkevej/Libavej/Spurvevej udlagt til parcelhusgrunde. Købet er betinget af, at der udarbejdes ny lokalplan for området, hvor anvendelsen bliver tæt-lav boligbyggeri.

Et købstilbud vil blive vurderet både på baggrund af pris og skitse over bebyggelsen, samt områdets disponering, og skal være Nyborg Kommune i hænde senest mandag 3. maj  2021 kl. 12.

  

Få salgsmateriale og yderligere information hos Hanne Tornhøj tlf. 6333 7947 eller Lone H. Larsen tlf. 6333 7945 eller ved at skrive til teknisksekretariat@nyborg.dk

 

 

Sidst opdateret 24. marts 2021