Skimmelsvamp

Hvis du bliver opmærksom på skimmelsvamp i din bolig skal du først henvende dig til udlejer.

Hvis udlejer ikke reagerer, kan du henvende dig til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Byggeri og Fast ejendom, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7931, e-mail til: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Nedenfor kan du hente et spørgeskema, som skal udfyldes før en medarbejder fra afdelingen besigtiger lejligheden.

Spørgeskema om skimmelsvamp

Efter besigtigelsen udarbejdes et notat, som sendes til dig og udlejer.

Typisk vil udlejer blive bedt om en redegørelse, før der tages stilling til, hvad der videre skal ske. Hvis det vurderes, at fugt- og skimmelsvampeskaderne er af bagatelagtig karakter, vil kommunens indsats begrænse sig til råd og vejledning. Hvis det vurderes, at der kan være skimmelsvamp i sundhedsfarlige mænger i lejligheden, vil der blive foretaget en fugt- og skimmelsvampeundersøgelse
udført af et specialfirma. Resultatet af undersøgelsen vil være grundlaget for en evt. beslutning om kondemnering og efterfølgende
genhusning, som kan være midlertidig eller permanent.

Bo sundt - Hold fugten væk

5 gode råd til, hvordan du holder din bolig sund.

  1. Luft ud – lav gennemtræk i mindst 3-4 x 15 minutter hver dag.
  2. Tør IKKE tøj indendørs, undgå der står møbler direkte op ad ydervægge, der skal være mindst 15-20 cm afstand til ydervæggen, således at luften kan cirkulerer.
  3. Varm alle rum i boligen op til 20 grader, der må ikke være under 18 grader.
  4. Fugt skal væk. Tænd for emhætten, når du laver mad, og tør vægge og gulv af efter bad.
  5. Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvampe – f.eks. brune pletter på vægge og ved vinduer. Kontakt eventuelt dit ejendomskontor eller udlejer.

Skimmelsvampe skal væk

5 trin til at fjerne skimmelsvampe i din bolig/lejlighed.

  1. Gå din bolig efter for at finde årsagen til skimmelsvampene. Virker udsugning og emhætte, som de skal? Er der utætheder f.eks. løse tagsten, tilstoppede tagrender eller vandskader i boligen? Husker du at lufte ud og holde fugten væk?
  2. Fjern årsagen! Tag kontakt til en certificeret rådgiver. 
  3. Ved mindre arealer: Rens den skimmelramte flade med kemisk desinficerende rengøringsmidler eller slibning med maskine.
  4. Hold øje med, om skimmelsvampene kommer igen. Gør jævnligt rent i boligen, ved kuldebroer f.eks. omkring vinduer skal der gøre ekstra rent.
  5. Kontakt driftspersonalet i din ejendom, hvis du ikke selv kan løse problemet, ellers kan du kontakte Nyborg kommune Teknik –og Miljøafdelingen.

Du kan læse mere om skimmelsvamp på følgende hjemmesider:
www.mitindeklima.dk
www.skimmel.dk

Sidst opdateret 19. juli 2021