Skimmelsvamp

Hvis du bliver opmærksom på skimmelsvamp i din bolig skal du først henvende dig til udlejer.

Hvis udlejer ikke reagerer, kan du henvende dig til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Byggeri og Fast ejendom, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7934, e-mail til: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Nedenfor kan du hente et spørgeskema, som skal udfyldes før en medarbejder fra afdelingen besigtiger lejligheden.

Spørgeskema om skimmelsvamp - odt

Spørgeskema om skimmelsvamp - pdf

Efter besigtigelsen udarbejdes et notat, som sendes til dig og udlejer.

Typisk vil udlejer blive bedt om en redegørelse, før der tages stilling til, hvad der videre skal ske. Hvis det vurderes, at fugt- og skimmelsvampeskaderne er af bagatelagtig karakter, vil kommunens indsats begrænse sig til råd og vejledning. Hvis det vurderes, at der kan være skimmelsvamp i sundhedsfarlige mænger i lejligheden, vil der blive foretaget en fugt- og skimmelsvampeundersøgelse
udført af et specialfirma. Resultatet af undersøgelsen vil være grundlaget for en evt. beslutning om kondemnering og efterfølgende
genhusning, som kan være midlertidig eller permanent.

Du kan læse mere om skimmelsvamp på følgende hjemmesider:
www.mitindeklima.dk
www.skimmel.dk

Sidst opdateret 07. januar 2016