Nyborg Kommunes Frivillighedspolitik

I Nyborg Kommune afløses 'Frivillighedspolitik 2013-16 - Et håndtryk til frivilligheden’ af 'Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden’.

Politikken 2018-21 er godkendt på byrådsmødet 29. maj 2018. Den er blevet til på baggrund af bl.a. evaluering, interviews samt et dialogmøde med frivillige, foreninger og medarbejdere i Nyborg Kommune.

Med politikken ønsker Nyborg Kommune at samarbejde og favne bredt i forhold til lokale initiativer, der kan være med til at udvikle lokalsamfundet og inspirere til social ansvarlighed. Derfor er målgruppen for denne frivillighedspolitik også bred og går på tværs af de kommunale områder.

Med frivillighed som indsatsområde er der derfor et særligt fokus på involvering og samskabelse. Det giver nye muligheder for at understøtte det frivillige engagement, som kendetegner de mange frivillige, foreninger og ikke mindst et stigende antal aktive medborgere.

Nyborg Kommune glæder sig til - sammen med frivillige, foreninger, aktive medborgere og kommunale medarbejdere - at gøre politikken levende.

Læs Frivillighedspolitikken - Hånd i hånd med frivilligheden her

Sidst opdateret 05. juni 2018