Puljemidler - § 18, § 79 og udviklingspuljen

Her kan du få et overblik over de puljemidler, der kan ansøges til frivillig socialt arbejde i Nyborg Kommune. Du kan downloade ansøgningsskema til puljerne og skema til regnskab, og læse mere om kriterierne der skal være opfyldt af ansøger.

Ansøgningsfrister for §18 og 79-puljerne

 

Næste frist for ansøgning om tilskud er 1. oktober 2019.

I 2019 lægges ansøgningsrunderne for §18 og 79 sammen, så der fremover ansøges via et fælles ansøgningsskema med samme deadline. Næste ansøgningsrunde gælder aktiviteter i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020. 
Ansøgningerne bliver politisk behandlet ultimo november. Der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter politisk behandling.
Der afholdes et årligt informationsmøde om ansøgningsproces i august på Nyborg Rådhus. Datoen annonceres på Nyborg.dk

Du kan læse mere om puljemidlerne på følgende pjece

Ansøgningsskema og budgetskema 

Du skal anvende følgende ansøgningsskema med tilhørende budgetskema, når ansøger om §18 og 79-puljerne. 

Ansøgningsskema
Budgetskema

Ansøgningsskemaet sendes til Sundheds- og Omsorgsafdelingen på e-mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Du skal kun udfylde 1 ansøgningsskema og budgetskema pr. organisation, forening og privat person. Hvis du søger om tilskud til mere end 1 aktivitet, skrives alle på i samme ansøgningsskema. Du behøver ikke skrive i ansøgningen, hvilken § du ansøger om. 

Det er vigtigt, at du angiver et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto ved ansøgning om tilskud. Der kan ikke udbetales tilskud til private NemKontoer. 

Yderligere information om foreninger og NemKonto findes her

Regnskab

Ved tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen fremsende det generelle regnskab inden 1. februar med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. 

Regnskabsskema

Frister i 2019 for indsendelse af regnskab

Ansøgninger 1. oktober 2019 (aktiviteter fra 1. januar 2020 – 31. december 2020) – frist for indsendelse af regnskab er 1. februar 2021.

Beløb, der ikke anvendes, skal tilbagebetales til kommunen.

Hvad bruger vi oplysninger til?
Når du søger tilskud fra §18 og 79-puljerne, registrerer Nyborg Kommune: ansøgers navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Oplysningerne bruges udelukkende til sagsbehandling og evt. kontakt for Nyborg Kommune ifm. tvivlspørgsmål.

Oplysninger opbevares på Nyborg Kommunes webserver indtil sagsbehandlingen er afsluttet, hvorefter de overføres til kommunens fagsystem med dertilhørende arkiverings- og slettefrister.

Behandling af oplysninger og rettigheder tryk her 

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver (DPO) tryk her
 

 

Sidst opdateret 11. november 2019