Puljemidler - § 18, § 79 og udviklingspuljen

Her kan du få et overblik over de puljemidler, der kan ansøges til frivillig socialt arbejde i Nyborg Kommune. Du kan downloade ansøgningsskema til puljerne og skema til regnskab, og læse mere om kriterierne der skal være opfyldt af ansøger.

Ansøgningsfrister for §§ 18 og 79-puljerne

Puljemidlerne for 2021 blev udmøntet på Ældreudvalgets og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde 28. oktober 2020.

Fordelingen af midlerne fra 2021 kan ses her

Næste frist for ansøgning om tilskud er 1. oktober 2021. Ansøgningsskema og budgetskema kan hentes her

Næste ansøgningsrunde gælder aktiviteter i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Ansøgningsskemaet sendes til: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Næste ansøgningsrunde gælder aktiviteter i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021.

Ansøgningerne bliver politisk behandlet ultimo november 2021. Der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter politisk behandling.
Der afholdes et årligt informationsmøde om ansøgningsproces i august på Nyborg Rådhus. Datoen annonceres på Nyborg.dk

Du kan læse mere om puljemidlerne på følgende pjece

Regnskab

Ved tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen fremsende det generelle regnskab inden 1. februar med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. 

Regnskabsskema

Frister for indsendelse af regnskab

Ansøgninger 1. oktober 2019 (aktiviteter fra 1. januar 2020 – 31. december 2020) – frist for indsendelse af regnskab er 1. marts 2021.
Ansøgninger 1. oktober 2020 (aktiviteter fra 1. januar 2021 – 31. december 2021) – frist for indsendelse af regnskab er 1. marts 2022.

Beløb, der ikke anvendes til den aktivitet, der er givet tilsagn til, skal tilbagebetales til kommunen.

Hvad bruger vi oplysninger til?

Når du søger tilskud fra §§ 18 og 79-puljerne, registrerer Nyborg Kommune: ansøgers navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Oplysningerne bruges udelukkende til sagsbehandling og evt. kontakt for Nyborg Kommune ifm. tvivlspørgsmål.

Oplysninger opbevares på Nyborg Kommunes webserver indtil sagsbehandlingen er afsluttet, hvorefter de overføres til kommunens fagsystem med dertilhørende arkiverings- og slettefrister.

Privatlivspolitik

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver (DPO) tryk her

Sidst opdateret 02. marts 2021