§ 18 midlerne

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 18.

Frivillig socialt arbejde betragtes som en samlet betegnelse for de aktiviteter, som en organisation eller forening driver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. En frivillig social indsats er handlinger, der sigter mod at give borgere en øget velfærd. En frivillig social indsats kan gå på tværs af sektorer og foregå i regi af fx en boligsocial,- sundheds,- eller integrationsindsats.

Det er kun frivillige sociale foreninger, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto.

Frist for ansøgning om tilskud

Der kan søges om tilskud én gang årligt, men i 2019 er der to ansøgningsfrister på grund af ændringer.

1. marts: Der ansøges om aktiviteter planlagt fra 1. marts 2019 - 31. december 2019
1. oktober: Der ansøges om aktiviteter planlagt fra 1. januar 2020 – 31. december 2020

 

Ansøgningerne med frist 1. marts 2019 bliver politisk behandlet i april. Der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter politisk behandling.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde:

 • Foreningens navn
 • Kontaktoplysninger
 • Aktivitet og formål
 • Aktivitetens målgruppe – Hvem og hvor mange borgere, der får glæde af aktiviteten
 • CVR-nummer

Yderligere information om foreninger og NemKonto findes her

Download ansøgningsskema

Download ansøgningsskema til frivilligt socialt arbejde

Ansøgningsskemaet sendes til Sundheds- og Omsorgsafdelingen på e-mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Da der ofte modtages ansøgninger med beløb, der samlet overstiger det årlige budget til støtte, vurderes hver ansøgning samlet ud fra nogle kriterier med henblik på hel eller delvis støtte eller afslag.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel tildeling af tilskud: 

 • Aktiviteter, der er nyskabende 
 • Aktiviteter, som tilrettelægges i et samarbejde mellem flere foreninger 
 • Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten 
 • Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte 
 • Aktiviteter, der yder en særlig indsats over for børn og unge 
 • Drift og udvikling, herunder husleje, anskaffelser, kurser m.m.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel afslag om tilskud: 

 • Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Nyborg Kommune
 • Aktiviteter, hvor den sociale forening ikke er forankret i Nyborg Kommune 
 • Aktiviteter, der ikke primært henvender sig til borgere bosiddende i kommunen 
 • Aktiviteter, der kan have et kommercielt sigte 
 • Aktiviteter, der er gennemført ved ansøgningsfristen 
 • Helt eller delvist betalt medlemskab af foreningen 
 • Foreninger, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud

Udviklingspulje med fokus på særlige temaer


Der er afsat et årligt beløb på kr. 40.000 kr. til støtte af et eller flere projekter eller en særlig indsats, der har fokus på det sociale område. Sundheds- og forebyggelsesudvalget udvælger et årligt tema, der hvert år offentliggøres på efterårets informationsmøde vedr. §18 og 79, samt på hjemmesiden.

Tema for 2019 er: Aktiviteter inden for demens. 

For yderligere information kan frivillighedskonsulent Jannie Nørregaard Rasmussen kontaktes på tlf. 6333 8103 eller via e-mail: jras@nyborg.dk

Regnskab 

Ved tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen inden udgangen af året, fremsende det generelle regnskab med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. Såfremt der er behov for at se regnskaberne, retter kommunen henvendelse til foreningen.

Beløb der ikke anvendes skal tilbagebetales.

Frister i 2019 for indsendelse af regnskab

Ansøgninger 1. marts 2019 (aktiviteter fra 1. marts 2019 – 31. december 2019) – frist for indsendelse af regnskab er 31. december 2019.

Ansøgninger 1. oktober 2019 (aktiviteter fra 1. oktober 2019 – 30. september 2020) – frist for indsendelse af regnskab er 31. december 2020.

 

Beløb, der ikke anvendes, skal tilbagebetales.

Hvad bruger vi oplysninger til?

Når du søger § 18 midler, registrerer Nyborg Kommune: ansøgers navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Oplysningerne bruges udelukkende til sagsbehandling og evt. kontakt for Nyborg Kommune ifm. tvivlspørgsmål.

Oplysninger opbevares på Nyborg Kommunes webserver indtil sagsbehandlingen er afsluttet, hvorefter de overføres til kommunens fagsystem med dertilhørende arkiverings- og slettefrister.

Behandling af oplysninger og rettigheder

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Sidst opdateret 26. februar 2019