§§ 18 og 79 puljerne

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 18.

Frivillig socialt arbejde betragtes som en samlet betegnelse for de aktiviteter, som en organisation eller forening driver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. En frivillig social indsats er handlinger, der sigter mod at give borgere en øget velfærd. En frivillig social indsats kan gå på tværs af sektorer og foregå i regi af fx en boligsocial,- sundheds,- eller integrationsindsats.

Se mere i pjecen om puljemidlerne

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Da der ofte modtages ansøgninger med beløb, der samlet overstiger det årlige budget til støtte, vurderes hver ansøgning samlet ud fra nogle kriterier med henblik på hel eller delvis støtte eller afslag.

§ 18

Med § 18 der er fokus på at støtte aktiviteter, der bygger på en frivillig social indsats. Dvs. indsatser, der sigter mod at give borgere en velfærd. Tilskud fra § 18-puljen skal fremme samarbejdet med de lokale frivillige kræfter med henblik på at skabe gode rammer for frivillige og sikre bedre samspil mellem frivillige og kommunens egne sociale tilbud.

Det er altid en betingelse, når § 18-puljen uddeles, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteterne.

Aktiviteterne kan fx være besøgstjenester, mentorordninger, spisevenner, motionsvenner, gruppetilbud, rådgivning, mestringskurser, oplevelser, udflugter, foredrag og aktiviteter tilrettelagt for særlige målgrupper.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel tildeling af tilskud:

 • Aktiviteter, der er nyskabende
 • Aktiviteter, som tilrettelægges i et samarbejde mellem flere foreninger
 • Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
 • Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte
 • Aktiviteter, der yder en særlig indsats over for børn og unge
 • Drift og udvikling, herunder husleje, anskaffelser, kurser m.m.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel afslag om tilskud:

 • Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Nyborg Kommune
 • Aktiviteter, hvor den sociale forening ikke er forankret i Nyborg Kommune
 • Aktiviteter, der ikke primært henvender sig til borgere bosiddende i kommunen
 • Aktiviteter, der kan have et kommercielt sigte
 • Aktiviteter, der er gennemført ved ansøgningsfristen
 • Helt eller delvist betalt medlemskab af foreningen
 • Foreninger, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud

§ 79

Med § 79 der er fokus på at støtte lokale aktiviteter, der har et aktiverende og forebyggende sigte. Aktiviteterne sigter mod at give ældre borgere en øget velfærd. Tilskud fra § 79-puljen skal sikre, at ældre borgere fastholder og udvikler deres sociale, fysiske og psykiske funktionsevner længst muligt.

Det er altid en betingelse, når § 79-puljen uddeles, at aktiviteten er i fokus, at den er åben for alle og målrettet ældre borgere.

Aktiviteterne kan fx være klubvirksomhed, foredrag, sang, dans, studiekreds, håndarbejde/håndværk, fester, udflugter m.m.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel tildeling af tilskud:

 • Aktiviteter, der er tilgængelige for hele den afgrænsede målgruppe
 • Aktiviteter, der har et socialt, aktiverende og forebyggende støtte
 • Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
 • Aktiviteter, der er målrettet borgere, der modtager pensioner og/eller efterløn

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel afslag om tilskud:

 • Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Nyborg Kommune
 • Aktiviteter, hvor aktiviteten ikke er åben for alle
 • Aktiviteter, der ikke primært henvender sig til borgere bosiddende i kommunen
 • Aktiviteter, der kan have et kommercielt sigte
 • Aktiviteter, der er gennemført ved ansøgningsfristen
 • Foreninger, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud

I Nyborg Kommune udmøntes § 79-puljen af Ældreudvalget.

Sidst opdateret 18. februar 2021