Udviklingspuljen - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Formålet med Udviklingspuljen under §18 er at støtte op omkring det frivillige sociale arbejde og herunder konkrete sociale tiltag. Temaet for puljen ændres fra år til år.

Udviklingspuljen §18

Der er afsat et årligt beløb på kr. 40.000 kr. til støtte af et eller flere projekter eller en særlig indsats, der har fokus på det sociale område.

Ansøgningsskema

Budgetskema 

Sundheds- og forebyggelsesudvalget udvælger et årligt tema, der hvert år offentliggøres på efterårets informationsmøde vedr. §18 og 79, samt på hjemmesiden.

Tema for 2021 er: Ensomhed.

Læs mere om kriterier for Udviklingspuljen i følgende pjece

Regnskab

Ved tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen inden udgangen af året, fremsende det generelle regnskab med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. Såfremt der er behov for at se regnskaberne, retter kommunen henvendelse til foreningen.

Beløb der ikke anvendes skal tilbagebetales.

Regnskabsskema

For yderligere information kan frivillighedskonsulent Jannie Nørregaard Rasmussen kontaktes på tlf. 6333 8103 eller via e-mail: jras@nyborg.dk

Sidst opdateret 18. februar 2021