Sådan samarbejder vi med frivillige

I Nyborg Kommune byder vi frivillige velkomne.

Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan være til inspiration og gavn for alle. Som medarbejdere kan vi få ny inspiration og mere tid til vores kerneopgaver. Som frivillig kan man gøre en meningsfuld indsats og deltage i nye og anderledes aktiviteter – og måske være med til at udvikle dem.

Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Nyborg Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for deres samfund og giver noget af sig selv. Den kultur vil vi gerne sikre bliver ved - og vi vil gerne have mere af det. Kommunen vil altid have ansvaret for kerneopgaverne. Frivillige kan supplere den kommunale indsats – ikke erstatte den.

Samarbejde mellem frivillige og kommune kan skabe positiv merværdi for borgerne. Der skabes simpelthen flere aktiviteter og muligheder for de samme penge. Samtidig kan frivillige bidrage med engagement, inspiration og kreativitet til den kommunale opgaveløsning.

Vores udgangspunkt er, at samarbejdet skal have værdi for alle parter: ansatte, brugere og frivillige. Derfor skal medarbejdere inddrages i tilrettelæggelsen af samarbejdet med frivillige, og der skal være en dialog mellem medarbejdere og de frivillige. Frivillighed er ikke blot hænder og omsorg – men lyst, fællesskab og initiativ. Viljen til kontakt og dialog er grundstenen til, at det gode samarbejde kan være til stede.  Et godt samarbejde indebærer samtidig en dialog om ”Hvem gør hvad” og ”Hvilke roller vi har”. Det er vigtigt med klare skillelinjer mellem frivillighed og ansættelse.

Til ledere og medarbejdere der ønsker at samarbejde med frivillige, er der således udarbejdet en guide: ”Hvordan samarbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune”.

Guiden skal motivere, inspirere og ikke mindst være en hjælp til at få et frugtbart samarbejde med frivillige - til gavn for borgerne, de frivillige og ikke mindst arbejdspladsen. Guiden giver nogle overordnede retningslinjer for, hvordan frivillige kan inddrages, men der er ikke én rigtig måde at gøre det på. Det vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man bedst organiserer sig og samarbejder.

Se guiden "Hvordan samarbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune"?

Sidst opdateret 09. juni 2016