Tid til Andre

Hvad er Tid til Andre?

Bliv en del af Tid til Andre - et socialt korps bestående af frivillige, der har tid og lyst til at hjælpe andre i deres lokalsamfund. Vi har opstart i september.

Bliv en del af Tid til Andre

Det kunne fx være som:

Besøgsven

 • der tager ud i borgerens hjem til en snak, en kop kaffe, en lille gåtur, et spil kort og lignende

Motionsven

 • der tager sig tid til at være fysisk aktive sammen med en borger. Det kan fx være lette øvelser i eget hjem, gå- og løbeture i naturen 

Mentor

 • der agerer støttepersoner eller hverdagsrådgivere for borgere, som har det svært fx i forhold til uddannelsessystemet, job, hverdagens gøremål mm. Her er formålet at støtte og vejlede borgeren og give hjælp til selvhjælp

Motivationsven eller følgeven

 • der ledsager borgere til forskellige arrangementer, aftaler, aktiviteter m.m. En motivationsven kan fx have til opgave at skabe tryghed for borgeren ved at ledsage og sørge for, at borgeren kommer det rette sted hen til tiden. Det kan også være hjælp med overtøj, hjælp til at åbne taske eller til at skrive ned, hvad der bliver sagt

Målgruppen for Tid til Andre

Tid til Andre er målrettet borgere for hvem, der ikke findes nogle egnede kommunale tilbud eller foreningstilbud. Det kan fx være udsatte eller ensomme, der har brug for en besøgsven, inaktive eller overvægtige, der kunne have glæde af en motionsven eller unge, der kunne have brug for en mentor. Det kan også være ældre eller flygtninge, der kunne have brug for en motivationsven eller følgeven.

Klar til opgaven

Som en del af det sociale frivilligkorps i Tid til Andre bliver du via et kursusforløb klædt på til opgaven af Nyborg Kommunes medarbejdere.

Kursus for frivillige

Kurset består af to introduktionsmøder 1 og 2 samt en række temamøder med fokus på forskellige emner fx konflikthåndtering, psykisk sårbarhed, social inklusion og "borger til borger"-kontakt.

Derudover vil der være et fast gruppemøde én gang om måneden, hvor du som frivillig kan dele dine erfaringer med gruppen og de kommunale tovholdere.

Det forventes at du som frivillig:

 • deltager i introduktionsmøderne (2 møder á tre timer)
 • prioriterer deltagelse i temamøderne (3-4 møder)
 • afsætter minimum 2 timer om ugen til en frivilligopgave

Som frivillig i Tid til Andre får du:

 • kompetencer til at møde målgruppen
 • viden om konflikthåndtering, psykisk sårbarhed, social inklusion, ’borger til 
  borger’-kontakt m.m.
 • mulighed for at være del af et netværk med andre frivillige, der ønsker at gøre en forskel
 • mulighed for at forme indsatsen i Tid til Andre

Nyborg Kommune:

 • er tovholder for frivilliggruppen (gerne sammen med én-to frivillige)
 • står for kursusforløb 
 • tilrettelægger temamøder (med afsæt i de frivilliges ønsker og behov)
 • giver løbende sparring
 • hjælper med at matche borger og frivillig

Kørsel

Såfremt der er mere end 5 km ud til borgeren, er det muligt at få dækket kørselsudgifter. Det sker efter statens laveste kørselstakst.

Bliv en del af det sociale frivilligkorps

For at komme i betragtning til Tid til Andre skal du:

 • have tid til andre
 • have hjertet på rette sted
 • have lyst til at gøre en forskel
 • være god til mennesker
 • være glad og positiv

For yderligere oplysninger, kontakt

Jannie Nørregaard Rasmussen, frivilligkonsulent, tlf. 6333 8103, mail: jras@nyborg.dk

Du vil efterfølgende blive ringet op, så vi sammen kan drøfte dine kompetencer og muligheder i Tid til Andre.

Download informationsfolderen her

 

Sidst opdateret 30. april 2019