Downloads

Herunder finder du en række filer til download.

Det er alle filer, der indeholder informationer, der kan være gode at have for dig som jobsøgende.

Faktaark

Her kan du hente beskrivelser af alle jobcentrets tilbud og muligheder. Her kan du fx, læse om reglerne for sygedagpenge, jobsøgning i udlandet, småjobs, hjælpemidler, virksomhedspraktik og meget andet. 

https://www.faktaark.dk/nyborg_borger/ 

Positivlisten

Som ledig dagpengemodtager eller fleksjobvisiteret kan du være omfattet af retten til seks ugers jobrettet uddannelse. Dette er du som udgangspunkt, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse (hvis du er i tvivl i forhold til, om du er omfattet af reglerne for jobrettet uddannelse, så kontakt din jobformidler).

Positivlisten er en liste over kurser, der er muligt at tage under seks ugers jobrettet uddannelse. Den indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper.

https://star.dk/media/12676/national_positivliste_2021.pdf 

Rekrutteringsanalysen 2020

Konsulenthuset Ballisager udgiver hvert år ”Rekrutteringsanalysen”. Analysen sætter fokus på, hvordan virksomhederne prioriterer i deres rekruttering af nye medarbejdere.

Analysen kan hjælpe dig som jobsøgende med at få et overblik over virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer.

https://ballisager.com/rekrutteringsanalyse/ 

Liste over vikarbureauer

Som ledig kan et vikarjobs bruges til flere ting. Det kan fx bruges til at opnå viden og kvalifikationer inden for et område, man interesserer sig for, men ikke kender meget til eller til at bane vej til en fast stilling.

Vi har lavet en liste over vikarbureauer på Fyn, som du kan bruge i din jobsøgning.

Liste over vikarbureauer på Fyn

Jobportaler

Som jobsøgende er det vigtigt med et godt overblik over, hvilke jobs der er at søge. Et sted at starte er på de forskellige jobportaler. Vi har lavet en liste med jobportaler, som du kan bruge i din jobsøgning.

Liste med jobportaler

Sidst opdateret 23. marts 2021