Fleksjob

Fleksjob giver dig mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne.

I et fleksjob er arbejdsopgaver, tempo og timetal tilpasset din formåen. 

Hvem kan få et fleksjob?

Du kan få bevilget fleksjob hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. 
  • Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt.
  • Du skal være under 65 år.

Hvor længe kan jeg være i fleksjob? 

Selve fleksjobbet er midlertidigt i fem år ad gangen, hvis du er startet i dit fleksjob efter 2012, og du ikke er fyldt 40 år. Efter 4½ år skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.  Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter dit første fleksjob. Det kan ske, hvis du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob, og jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør, at det ikke fremover er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår.

Hvis du blev ansat inden 1. januar 2013

Hvis du blev ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013, skal kommunen ikke hvert femte år vurdere, om du fortsat er berettiget til fleksjob. Men hvis du skifter til et nyt fleksjob, gælder de samme regler som for fleksjob oprettet 1. januar 2013 eller senere.

Opfølgningssamtaler

Du vil blive indkaldt til en personlig samtale med jobcenteret, hver gang der er gået 2 ½ år i fleksjobbet.  Dette gælder, uanset om du er ansat før eller efter 2013.

Økonomi

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder (timer og intensitet), af din arbejdsgiver. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som bliver reguleret i forhold til dit timetal og lønniveau.

Dit jobcenter hjælper dig i forbindelse med din fleksjobaftale og eventuelle ændringer i dine arbejdsforhold. Jobcenteret hjælper med at vurdere din arbejdsevne i det konkrete fleksjob, dvs. hvor mange timer du kan arbejde i fleksjobbet, og hvor mange af de timer, du arbejder effektivt.

Hvordan søger jeg om et fleksjob?

For at få bevilget et fleksjob skal jobcentret først afklare din arbejdsevne, og du skal sammen med din sagsbehandler udarbejde en rehabiliteringsplan, som skal behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis alle øvrige muligheder er udtømte, kan rehabiliteringsteamet indstille dig til et fleksjob. Herefter afgør jobcentret, om du kan bevilges et fleksjob.

Find dit eget fleksjob 

Du kan finde ledige fleksjob på jobnet.dk, men de allerfleste fleksjob bliver ikke slået op. Derfor er det en god idé at bruge dit netværk og søge uopfordret. Mange stillinger, der er slået op som almindelige deltidsstillinger, bliver også til fleksjob. Det er derfor en god idé også at søge på disse stillingsopslag.

Måske skal du skifte branche, fordi du ikke længere kan arbejde inden for det område, hvor du tidligere har arbejdet. Hvis du er i tvivl om, hvad du kunne tænke dig at arbejde med, kan du komme i praktik på en virksomhed for at afprøve, om det er noget for dig. 

Din arbejdstid og dine skånehensyn vil afhænge af dine konkrete arbejdsopgaver og af, hvordan opgaverne bliver tilrettelagt. Derfor er det noget, du og din arbejdsgiver må finde ud af i fællesskab.

Overvej også, hvordan du kan fortælle om dine skånebehov på en positiv måde.

Når du bliver tilbudt et fleksjob, skal du henvende dig til din kontaktperson i dit lokale jobcenter. En medarbejder fra jobcentret skal godkende fleksjobbet og vurdere din arbejdsevne i jobbet. 

Fleksjob på din hidtidige arbejdsplads

Du kan ønske at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, dvs. i den virksomhed, hvor du er – eller senest har været – ansat på almindelige vilkår. Inden du kan ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du opfylde de almindelige betingelser og derudover have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

Få hjælp til din jobsøgning  

Jobcentret har et samarbejde med organisationen Powerjobsøgerne, som kan hjælpe dig med at motivere og styrke dig i jobsøgningen. Desuden samarbejder Powerjobsøgerme med en lang række virksomheder om at finde ansøgere til deres ledige stillinger. Organisationen afholder netværksmøder hver mandag og onsdag fra 8.45-14.00 med varierende temaer og opgaver, der har til formål at udvikle den enkelte jobsøgers færdigheder inden for præsentation og networking. Ønsker du at deltage i netværksmøderne, skal du først tilmelde dig deres informationsmøde, som foregår mandage i lige uger fra kl. 14.00-15.00.

Du kan finde mere information på www.powerjobsogerne.dk

Herudover kan du også få hjælp til din jobsøgning til jobcafe hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.30-15.00 på jobcentret. 

Fleksjob ved ferie 

Som ansat i fleksjob er du omfattet af ferielovens regler. Dvs. du optjener ret til 25 dages betalt ferie, som enten er løn under ferie eller feriegodtgørelse. Ferien holdes med fem dage om ugen. Det gælder også, selvom du ikke arbejder fem dage om ugen.

Hvis du modtager løn eller feriegodtgørelse under ferie, kan du få fleksløntilskud under ferien. Tilskuddets størrelse bliver udregnet på baggrund af den udbetalte løn eller feriegodtgørelse, på samme måde som når du ikke holder ferie i fleksjobbet. 

Hvis du endnu ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan du modtage ledighedsydelse for de resterende dage. Kommunen skal 14 dage før feriens start have besked om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse.

Fagforening og A-kasse når du er i fleksjob

Når du er i et fleksjob er det en god idé at være medlem af en fagforening,  så du kan få hjælp til at forstå reglerne og sikre dine rettigheder. Fagforeningen kan f.eks. være med til at sikre, at du får den rette overenskomstmæssige løn, at der bliver taget højde for, at jobbet passer netop til dig og dine behov for skånehensyn.

Hvis du har generelle spørgsmål om fleksjob, skal du kontakte din fagforening. 

Som fleksjobber kan du ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du bliver ledig, ligesom du ikke kan gå på efterløn. Der er derfor ikke grund til at blive ved med at være medlem af en a-kasse. Men det er vigtigt, at du først melder dig ud af a-kassen, når du har fået skriftlig bevilling af fleksjob, og er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen eller har taget stilling til den. 

Hvis du vil klage 

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen, inden fire uger efter at du har modtaget kommunens afgørelse. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13 

Bekendtgørelse om fleksjob 

Vejledning om fleksjob 

Anbefaler - læs også om 

Fleksjobbevis

Beregning af månedsindtægt i et fleksjob

Guide om fleksjobsøgning 1-2-3 skridt til fleksjob

Film om fleksjob

Sidst opdateret 19. maj 2021