Dialog og kontakt

Jobcenter Nyborg vil gerne have et godt samarbejde mellem borgere og medarbejdere i jobcentret.

Vi tilstræber altid et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere i jobcentret.

Indimellem kan der dog opstå misforståelser i kommunikationen eller oplevelser der gør, at du ikke oplever dig understøttet i samarbejdet med jobcentret.

Vi vil gerne være i løbende dialog med dig. Det er vigtigt for os, at vores samarbejde er godt. Skulle det alligevel ske at du undrer dig over sagsbehandlingen i jobcentret, så vil vi rigtig gerne i dialog med dig- Du er derfor meget velkommen til at kontakte din sagsbehandler eller en af vores ledere:

Job og Virksomhedsservice:

(Forsikrede ledige, kontanthjælp, ressourceforløb, revalidering, virksomhedsservice)
Merete Gommesen, afdelingsleder, mail: meg@nyborg.dk,  tlf. 6333 7147.

Job og Fastholdelse:

(Sygedagpenge, jobafklaring, fleks/LY, integration, ungeindsats) 
Merete Gommesen, afdelingsleder, mail: meg@nyborg.dk,  tlf. 6333 7147.

Praktikpladsen Nyborg:

 

Beskæftigelseschef:

Merete Gommesen

Har du modtaget en afgørelse fra os?

Vil du klage over en specifik afgørelse du har modtaget – skal du klage inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Jobcenter Nyborg mundtligt, skriftligt eller ved personligt fremmøde.

Jobcenter Nyborg

Ringvej 3A
5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
Mail: jobcenter@nyborg.dk

Sidst opdateret 02. oktober 2020