Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob.

Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til kontaktsamtaler med dit jobcenter hver tredje måned. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden mulighed for at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed. 

Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, kommunen giver, herunder et tilbud om fleksjob. Du kan få hjælp af dit jobcenter til at finde et fleksjob eller få gode råd til din jobsøgning. 

Hvor meget kan jeg få i ledighedsydelse? 

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 16.791 kr. pr. måned (2019). Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • Du modtager sygedagpenge
  • Du deltager i revalidering efter Min Plan 
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

  • Hvis du er forsørger, modtager du 15.180 kr. pr. måned (2019).
  • Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 11.423 kr. pr. måned (2019).

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

Ledighedsydelse ved ferie 

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Du skal afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30. april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.

Du skal søge om ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie begynder. Hvis du først kontakter jobcentret, efter ferien er startet, har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du har kontaktet jobcentret.

Anbefaler - læs også om

Ansøg om ledighedsydelse ved ferieafholdelse

Ansøgning om ledighedsydelse (aktivlovens § 74)

Sidst opdateret 15. april 2020