Ny praktikpladsmodel

Den 1. januar 2018 trådte en ny praktikpladsmodel i kraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 19. august 2016 en treparts-aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er, at den skal afhjælpe den private sektors mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor KL’s forventning, at langt den overvejende del af de ekstra praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne skal tilvejebringes i den private sektor.

Et centralt element i aftalen er målet om 10.000 ekstra praktikpladser (erhvervsuddannelsesaftaler) i 2025. Delmålet for 2018 er 2.100 flere pladser i forhold til niveauet i 2016.

Den nye praktikpladsmodel indebærer, at såvel private som offentlige arbejdsgivere får et øget incitament til at bidrage til realiseringen af trepartsaftalens mål. Der fastsættes dog ikke forpligtende kvoter eller måltal for de enkelte sektorer (stat, regioner, kommuner og den private sektor). Det gælder tilsvarende, at der heller ikke for den enkelte kommune fastsættes et forpligtende måltal for, hvor mange elever, den enkelte kommune skal ansætte.

Læs mere om praktikplads-aub her

Bliv klogere på den nye praktikpladsmodel i filmen nedenfor: 

 

Sidst opdateret 22. januar 2018