Ungeenheden

Er du mellem 15 og 30 år og uden kompetencegivende uddannelse, er du omfattet af den kommunale ungeindsats.

Det er Ungeenheden i Nyborg Kommune der har ansvaret for at koordinere nødvendige indsatser, og sikre, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Ungeenheden er din indgang til kommunen, hvor du kan søge råd og vejledning om din uddannelse og fremtid.

Målgruppe

Ungeenheden henvender sig til:

 • Unge fra de afslutter grundskolen og til de fylder 25 år eller til den unge har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelser og/eller er gået i beskæftigelse
 • Herudover vil der være tilknyttet unge mellem 25-30 år, idet beskæftigelsesloven opererer med en målgruppe af unge mellem 15-30 år.

Ungeenhedens opgaver

Ungerådgiverne i Ungeenheden har følgende primære opgaver, og skal sikre koordinering med andre forvaltninger, hvor de primære samarbejdspartnere er Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO) og Socialafdelingen:

 • At give målgruppen én indgang til kommunen
 • Kontakte målgruppen borgere, der ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse eller er i job
 • Gøre målgruppen uddannelses- og erhvervsparate
 • Orientere målgruppen om ret og pligt til uddannelse og erhverv
 • Hjælpe målgruppen med at udarbejde en mål- og handleplan, og sikre koordinering med andre forvaltninger, som den unge er i kontakt med
 • Hjælpe målgruppen med at formidle kontakt eventuelt til relevante specialområder
 • Støtte målgruppen til at gennemføre en uddannelse eller få et job
 • Hjælpe målgruppen med at søge praktik- og læreplads, og hjælpe de unge med at orientere sig mod fritidsjob/studiejob
 • Hjælpe målgruppen med inspiration og afklare muligheder til at finde den rigtige uddannelsesretning eller jobretning
 • Tilbyde effektfulde aktiviteter, der kan ruste målgruppen til uddannelse
 • Tilbyde samtale til målgruppen med uddannelsesvejleder om valg af uddannelse eller få inspiration
 • Tilbyde mentorordning til målgruppen i opstartsfasen af uddannelsesforløb
 • Hjælpe målgruppen med at søge uddannelseshjælp frem til uddannelsesstart
 • Hjælpe målgruppen til at blive aktive i at anvende digitale løsninger 

For yderligere oplysninger, kontakt

Jobcenter Nyborg, Ungeenheden
Ringvej 3A
5800 Nyborg
Tlf. 4035 7010
E-mail: ungeenheden@nyborg.dk

Sidst opdateret 23. oktober 2019