Danmarks Riges Hjerte

Vidste du, at gåturen fra Chr. III's skibsbro via Adelgade ned ad Kongegade op til Slottet henover torvet og ud gennem Landporten bringer dig direkte igennem Danmarks Riges Hjerte.

Her går du i konger og stormænds fodspor. Her har alle rejsende  – høj som lav – der skulle fra den ene ende af riget til den anden gået, redet eller kørt.

Slottet og byen var i perioder gennem hele middelalderen og frem til 1560 kongens foretrukne opholdssted. Nyborg var måske rigets mest centrale sted – og ikke bare geografisk set. Her mødtes parlamentet, det såkaldte Danehof. Nyborg slot kan derfor betragtes som et middelalderens Christiansborg. De rum, man stadig kan besøge i dag, har dannet rammen for beslutninger af vidtrækkende betydning for Danmark og landene omkring os.

Nyborg var så vigtig en by, at flere regenter brugte store ressourcer på at planlægge, udbygge og befæste den. Konger lod sig  begrave i Odense og dermed står Odense Domkirke og Nyborg i samme forhold som Roskilde Domkirke og København gør i dag. De store anlægsarbejder og det kongelige mausolæum i Odense er udtryk for en magtkoncentration på Østfyn og dermed konsolideres Nyborgs rolle som residensby – måske ligefrem rigets første hovedstad.

Fortællingen om Nyborg slot og by er helt unik i dansk og måske også europæisk sammenhæng. Man kan stadig tydeligt se de historiske spor i byen og dens opland og denne kulturarv rummer et stort potentiale.

Derfor har Nyborg Kommune og Østfyns Museer en vision om at udvikle Nyborg slot og by med fokus på den rige kulturarv. Visionen er at gøre Nyborg Slot til en værdig kandidat til UNESCO´s verdensarvsliste.

Fokus på Kulturarven

Nyborg Kommune og Østfyns Museer har udarbejdet en kulturarvsmasterplan, der skal sikre og fremhæve byens kulturarv. Desuden er man i gang med en Kulturarvsmasterplan for landdistrikter og centerbyer i Nyborg Kommune. Endelig er kommunen og museet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at restaurere Nyborg Slot og gøre det tilgængeligt for alle.

Find Kulturarvsmasterplanen for Nyborg her

Læs mere om Slotsprojektet her

Logoet for Danmarks Riges Hjerte

Projekthar fået sit eget logo og titlen Nyborg – Danmarks Riges Hjerte.

Logoet kan du se her

Hjertet symboliserer Nyborgs funktion som rigets hovedstad og det vigtige pulserende punkt i landet, hvor al trafik skulle igennem, hvor vigtige beslutninger blev taget, hvor folk mødtes og nye impulser slog igennem. Hjertet er den planlagte residensbys grundplan.

På fotoet her kan du se hjertet i Nyborgs grundplan

Hjerter optræder i rigsvåbnet. De røde og gyldne farver i logoet er oldenborgslægtens farver. Christian d. III, der brugte byen som residensby og ofrede enorme summer på den var den første danske konge af oldenborgslægten.  

Sidst opdateret 01. marts 2021