Danmarks riges hjerte - Nyborg som verdensarv

Vidste du, at gåturen fra Chr. III's bådebro via Adelgade ned ad Kongegade op til Slottet henover torvet og ud gennem Landporten bringer dig direkte igennem Danmarks riges hjerte.

Her går du i konger og stormænds fodspor. Her har alle rejsende  – høj som lav – der skulle fra den ene ende af riget til den anden gået, redet eller kørt.

Slottet og byen var i perioder gennem hele middelalderen og frem til 1560 kongens foretrukne opholdssted. Nyborg var måske rigets mest centrale sted – og ikke bare geografisk set. Her mødtes parlamentet, det såkaldte Danehof. Nyborg slot kan derfor betragtes som et middelalderens Christiansborg. De rum, man stadig kan besøge i dag, har dannet rammen for beslutninger af vidtrækkende betydning for Danmark og landene omkring os.

Nyborg var så vigtig en by, at flere regenter brugte store ressourcer på at planlægge, udbygge og befæste den. Konger lod sig  begrave i Odense og dermed står Odense Domkirke og Nyborg i samme forhold som Roskilde Domkirke og København gør i dag. De store anlægsarbejder og det kongelige mausolæum i Odense er udtryk for en magtkoncentration på Østfyn og dermed konsolideres Nyborgs rolle som residensby – måske ligefrem rigets første hovedstad.

Fortællingen om Nyborg slot og by er helt unik i dansk og måske også europæisk sammenhæng. Man kan stadig tydeligt se de historiske spor i byen og dens opland og denne kulturarv rummer et stort potentiale.

Derfor har Nyborg Kommune og Østfyns Museer en vision om at udvikle Nyborg slot og by til en værdig kandidat til UNESCO´s verdensarvsliste.

UNESCO's verdensarvsliste

Verdensarvslisten  er baseret på Verdensarvskonventionen fra 1972, der skal beskytte verdens umistelige  kultur- og naturarv.

Konventionen  baserer sig på det forhold, at nogle kulturelle og naturlige  miljøer er af særlig stor universel værdi og derfor udgør en del af menneskehedens fælles arv. I foråret 2012 er der indskrevet  936 steder på listen. Med titlen som verdensarv følger en række forpligtigelser til at passe på  og sikre stedet og til at formidle dets værdier.

UNESCO – FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

Hvordan kommer vi på UNESCO's verdenarvsliste?

Det er en omfattende og nogle gange langvarig proces at klargøre et sted til at blive en værdig kandidat til verdensarvslisten. Mange parter er involveret og et utal af ting skal afklares, beskrives og planlægges. 

Første delmål er at komme på tentativlisten. Tentativlisten er hvert medlemslands interne optagelsesliste med mulige kandidater. For at komme i betragtning til tentativlisten skal man først beskrive præcist, hvad der er verdensarvspotentiale også kaldet enestående universel værdi i Nyborg, og hvordan byen er et særligt godt eksempel sammenlignet med andre residensbyer i Europa og verden. Derfor skal en ph.d. (forsker) fra efteråret 2012 og tre år frem studere og beskrive Nyborg som planlagt residensstad og sammenligne den med andre residensbyer.

Nyborg kommune og Østfyns Museer er desuden i gang med at udarbejde en masterplan, der skal sikre og fremhæve byens kulturarv

Projektet 'Nyborg som verdensarv's logo

Projekthar fået sit eget logo og titlen Nyborg – Danmarks riges hjerte.

Logoet kan du se her

Hjertet symboliserer Nyborgs funktion som rigets hovedstad og det vigtige pulserende punkt i landet, hvor al trafik skulle igennem, hvor vigtige beslutninger blev taget, hvor folk mødtes og nye impulser slog igennem. Hjertet er den planlagte residensbys grundplan.

På fotoet her kan du se hjertet i Nyborgs grundplan

Hjerter optræder i rigsvåbnet. De røde og gyldne farver i logoet er oldenborgslægtens farver. Christian d. III, der brugte byen som residensby og ofrede enorme summer på den var den første danske konge af oldenborgslægten.  

Logoet må kun benyttes med tilladelse af Østfyns Museer/Nyborg Slot.

Sidst opdateret 04. marts 2019