Slotte og museer

I Nyborg har du rig mulighed for at komme på slots- og museumsbesøg.

Østfyns Museer

Nyborg Museum og Kerteminde Museer fungerer under navnet Østfyns Museer.

Nyborg Museum har fra gammel tid haft til huse i en gammel købmandsgård fra 1600-årene, Mads Lerches Gård, hvor museet dels formidler den lokale historie, og dels har arbejdslokaler. Museets administration holder til i Fr. VII´s hus.

Læs mere om Østfyns Museer

Slotte

Hvis Danmark havde en hovedstad i middelalderen og renæssancen, så var det i hvert fald i perioder Nyborg. Det var det ikke mindst, fordi Nyborg dengang som nu lå centralt i riget med en usædvanlig god havn.

Nyborg Slot

Nyborg Slots betydning i Danmarkshistorien er ikke til at komme udenom og i dag kan du bl.a. gå rundt i Danehofsalen, det historiske rum hvor kongen rent faktisk mødtes med sit parlament i middelalderen, og hvor Danmarks første grundlov er underskrevet. Nyborg Slot blev grundlagt ca. i år 1170. Vi ved ikke præcis, hvordan det ældste Nyborg Slot så ud, men kernen i den bevarede paladsbygning er fra midten af 1200-tallet, og før det var der anlagt en stor ringmur omkring Slotsholmen.

Nyborg lå praktisk, midt i landet og ved vandet, så Kong Erik Glipping benyttede borgen som mødested for de såkaldte Danehoffer, møder med rigets mægtigste mænd. Her underskrev Erik Glipping i 1282 sin håndfæstning, landets første forfatning, og her blev marsk Stig Andersen i 1287 dømt fredløs for mordet på Erik Glipping. Det var også på Nyborg Slot, at Margrethe 1.'s søn Oluf underskrev den aftale, der gjorde ham til konge af Norge, og dermed skabte fundamentet til Kalmarunionen.

Det sidste Danehof i Nyborg blev afholdt i 1413.

Læs mere om Nyborg Slot 

Naviger rundt ved hjælp af musen. Hold museknappen nede for at dreje 360 grader.

Holckenhavn Slot

I 1616 købte den legendariske Ellen Marsvin ejendommen og døbte den straks om til Ellensborg. Hun var kongens svigermoder, idet datteren Kirsten Munck blev gift med kong Christian IV.

Læs mere om Holckenhavn 

Lykkeholms Slot

Slottets historie går mere end 600 år tilbage. I den sene middelalder var stedet ejet af Kirstine af Magelund og var dengang en stærkt befæstet borg, som blev beskyttet af mægtige jordanlæg og dybe grave og volde.

Læs om Fortidsminderne ved Lykkeholm 

Læs mere om Lykkesholm 

Glorup Slot

Den første beskrivelse, vi har af Glorup, stammer fra renaissancen, da der blev bygget et firefløjet anlæg i 2 stokværk med fire tårne og omgivet af voldgrav.

Læs mere om Glorup Gods 

Lokalhistoriske arkiver

De lokalhistoriske arkiver er et gratis tilbud primært til borgere i Nyborg Kommune, men også til andre interesserede.

Arkiverne kan bruges til bl.a. slægtsforskning og til at få indsigt i firmaers, foreningers samt byens og omegnens historie.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er en selvstændig afdeling af Nyborg Bibliotek. 

Læs mere om Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv

Langemosevej 5
5853 Ørbæk
Tlf. 6333 6889

Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv

Langtvedvej 15 (i tilbygning til Langtved Forsamlingshus)
5540 Ullerslev
Tlf. 6333 7273 i åbningstiden mandage kl. 19-21.
E-mail: lokalarkivuller@nyborg.dk

Ud over åbningstiden kan der træffes aftaler med arkivets leder Solveig Andreasen på tlf. 6535 3330
Arkivet er lukket i skolernes ferier. Arkivets dækningsområde er: Ullerslev, Flødstrup, Skellerup og Ellinge sogne.

Sidst opdateret 17. oktober 2018